Janssen Biologics B.V.


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand? 

Wij zijn een farmaceutisch bedrijf en produceren geneesmiddelen met behulp van Biotechnologie.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Dit past bij onze uitgangspunten van ons bedrijf zoals die zijn vastgelegd in een charter (ons “Credo” genoemd.). Wij vinden dat iedereen waar mogelijk de kans moet krijgen mee te doen en naar vermogen bij te dragen.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Wij hebben binnen het bedrijf veel aandacht voor diversiteits beleid en inclusie. Tot op heden is dit voornamelijk gericht op man vrouw en de samenwerking tussen de generaties. Wij willen dit geleidelijk uitbreiden naar andere doelgroepen waaronder naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen? 

Ervaringen tot dusver op andere diversiteits gebieden: Geen resultaten zonder focus en concrete doelstellingen.
Vragen: Hoe kunnen wij deze doelgroep gericht benaderen waarbij we een goede match maken tussen functie eisen en capaciteiten.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Knelpunten: trend om functies uit te besteden die juist goed in aanmerking zouden komen voor deze doelgroep (bijvoorbeeld de facilitaire afdeling). Daarnaast is het streven naar productiviteit hoger dan ooit.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen? 

Wij hebben zeker een succes verhaal maar ik denk dat deze medewerker zich beslist niet met zijn handicap wil profileren. Het betreft een Operator uit de fabriek die in een motor ongeluk een dwarslaesie kreeg. Hij werd omgeschoold naar IT medewerker en doet nu met succes geheel ander werk. Onlangs heeft hij meegedaan aan de Paralympics.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen? 

Uitwisselen van ideeën, best practices. In contact komen met doelgroep?