Joulz: iedereen heeft het talent om mee te doen


Een bedrijf dat kwetsbare mensen kansen biedt heeft bij de nieuwe generatie medewerkers en klanten een streepje voor. Daarnaast stellen opdrachtgevers (overheid, maar ook bedrijven onderling) eisen op het vlak van ‘social return’. Dit krijgt vaak een extra impuls, omdat een werkgever ook gewoon iets goeds wil doen voor een ander. Vaak ingegeven door persoonlijke betrokkenheid bij iemand in de omgeving met een beperking.

MVO Nederland, werkgeversvereniging AWVN en Start Foundation hebben de handschoen alvast opgepakt en zijn De Normaalste Zaak gestart. Een netwerk van werkgevers die laten zien dat werken met mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in vele opzichten rendeert.

Ook Joulz vindt dat iedereen de kans moet krijgen om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. ‘Inclusief ondernemen’ wordt dat genoemd. Optimaal gebruikmaken van de diversiteit en talenten van mensen.Bedrijven die inclusief ondernemen hebben een voorsprong. In een krapper wordende arbeidsmarkt vormen ook de mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen een welkome aanvulling.

In sommige branches is de krapte al actueel, anderen zullen volgen. De nieuwe generatie werknemers en consumenten vragen steeds vaker om inclusief en betrokken ondernemerschap. En de overheid stelt inclusief ondernemen (social return) steeds vaker als voorwaarde voor het verstrekken van opdrachten. Kortom, de tijd is rijp om de stap te zetten.

Joulz is daarom partner geworden van De Normaalste Zaak en deelt de ambitie om te groeien naar een inclusieve onderneming waar mensen met een arbeidsbeperking volwaardig deel van uitmaken. De tijd is rijp voor zo’n cultuurverandering. Op dit moment heeft zo’n 35% van de werkgevers iemand uit de Wajong, bijstand of regeling voor de sociale werkvoorziening, opgenomen in de organisatie.Voor veel werkgevers lijkt de beste medewerker op het eerste gezicht een blanke man van omstreeks 30 jaar met 5 jaar werkervaring te zijn.

De beste medewerker kan echter ook een gemotiveerde , leergierige, loyale, weinig verzuimende medewerker met een handicap of een chronische ziekte zijn. Het is jammer dat werkgevers vaak huiverig zijn om hen aan te nemen, want deze mensen zijn gewend een stap meer te moeten doen om gezien en gewaardeerd te worden. Ze hebben doorzettingsvermogen. Ze zijn niet altijd 100% inzetbaar, maar ze zetten zich wel voor 100% in.

Daarom gaat Joulz proberen om bij het vervullen van vacatures meer van deze doorzetters aan te nemen.