Jumbo: Capaciteiten kandidaat en behoeftes filiaal bepalen de werkzaamheden


Supermarktketen Jumbo maakt werk van inclusie. Op dit moment werken er al meer dan 200 mensen met een arbeidsbeperking en de komende tijd zal dat aantal nog toenemen.

Victor Corten is adviseur arbeidszaken bij het concern. Vanuit het hoofdkantoor ondersteunt hij de filialen bij het creëren van werkplekken voor mensen met een beperking. “Van oudsher was dit een heel decentraal thema. Filiaalmanagers pakten dat zelf op. De komst van de Participatiewet veranderde dat.”

Landelijke aanpak

De supermarktketen wil inclusie landelijk op één manier organiseren. Om te kijken wat de beste manier is, zette het vorig jaar een pilot op in Zuid-Limburg. “We wilden ontdekken wat de beste manier is om duurzame plaatsingen te garanderen. Want dat is het doel. We willen niet alleen maar snel scoren, het moet echt iets bijdragen.”

Tijdens de pilot bleek al snel dat filiaalmanagers tegen meerdere, bureaucratische en administratieve, moeilijkheden aanliepen. Zo bleek het lastig afspraken te maken met de verschillende gemeenten en aan de administratieve kant bleek het een probleem om de gewerkte of juist vrije uren van deze categorie medewerkers op een eenvoudige manier in de administratie op te nemen.

Jumbo besloot daarom niet alleen de interne processen aan te passen, maar ook de randvoorwaarden te verbeteren. Het nam re-integratiebureau ReStart in de hand. “Als je zelf niet de benodigde expertise hebt, moet je extern kijken. Het is de kortste weg om de managers van onze filialen veel werk uit de handen te nemen en bijvoorbeeld te vermijden dat alle filiaalmanagers zelf met hun gemeente aan de slag moeten.”

Wetgeving minder ingewikkeld

Corten zou het beter vinden als de participatieregelgeving niet zo ingewikkeld was en niet per gemeente zou verschillen. “Dat zou de ideale oplossing voor deze problemen zijn.” Ook daarom is Jumbo een van de partnerbedrijven van De Normaalste Zaak die meedoen aan de pilot in Amsterdam om de in,- door- en uitstroom van kandidaten te verbeteren. “Maar zolang de problemen niet zijn weggenomen, is onze samenwerking met Restart een manier het probleem te omzeilen.”

Corten en zijn collega’s proberen centraal de randvoorwaarden te creëren en obstakels weg te nemen zodat er in de filialen ruimte komt voor mensen met een arbeidsbeperking. Het is aan de filiaalmanager om te kijken hoe dat er precies uit komt te zien. “De mogelijkheden van de kandidaten en de behoeftes van de filiaalmanager bepalen welke werkzaamheden er precies gebeuren. Onze winkels moeten geoliede machines zijn. Daarom zijn er altijd wel werkzaamheden die dringend gedaan moeten worden. Of het nu in de schoonmaak of de vulploeg is, of aanvullend door het verrichten van hand en spandiensten.”

Proces

Corten verwacht dat steeds meer filiaalhouders kansen zullen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. “Bij een bedrijf als het onze zijn er veel mogelijkheden. De helft van onze filiaalmanagers is er nu al mee bezig. Dat zal alleen maar toenemen als het centrale beleid volledig is neergezet. Dat heeft gewoon tijd nodig, want het moet goed gebeuren. Maar inclusie is die moeite uiteindelijk zeker waard!”