Kamerleden blij met Praktijktafel over inclusief werkgeven


Op 26 maart organiseerde De Normaalste Zaak met en bij ABN AMRO in Amsterdam opnieuw een praktijktafel met Tweede Kamerleden. Zij gingen met zo’n 70 werkgevers in gesprek over de praktijk van werven van en werkgeven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De middag startte met een welkom door HR-directeur Gert-Jan Meppelink van gastheer ABN AMRO. Zijn oproep: “Ga niet op zoek naar een baantje voor iemand met een beperking, maar naar relevant werk.”.

Hij maakte de dansvloer vrij voor een wervelende ‘inclusieve’ dans. Daarna vertelde Sven Romkes, inclusion- en diversityofficer bij de bank, wat ABN AMRO zoal doet aan inclusief werkgeven.

Vervolgens gingen zo’n 70 werkgevers in drie rondes in gesprek met vier Tweede Kamerleden, René Peters (CDA), Chantal Nijkerken (VVD), Linda Voortman (GL), Rens Raemakers (D66), en SP-fractieassistent Inez Staarink. Ze schetsten de praktijk van alledag, vertelden over de hobbels en knelpunten, die wet- en regelgeving oplevert, en leverden input om het inclusieve proces te verbeteren, zodat meer werkgevers meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk kunnen geven.

Alle deelnemers waren één ronde ‘uitgeroosterd’. Zij bespraken buiten de zaal wat in gemeenten gedaan zou moeten worden om inclusief werkgeven (verder) te stimuleren. Die input verwerken we op korte termijn tot een boodschap aan de gemeenteraden van Nederland.

Dat deden zij onder het genot van koffie en thee, te bestellen in gebarentaal bij een dove barista, een gebaarista dus.

Dr. mr. Petra Oden van de Hanzehogeschool presenteerde tussen de tafelrondes de voor de deelnemers zeer herkenbare en indrukwekkende uitkomsten van het onderzoek ‘MKB@work: partnerschap bij de Participatiewet’

Na de prachtige, gesproken column van Sven Romkes, vertelden de Kamerleden wat er voor elk van hen in de verhalen van de inclusieve werkgevers uitsprong en wat ze mee zouden nemen naar Den Haag.

Chantal Nijkerken beloofde zich met name hard te zullen blijven maken voor de vindbaarheid van kandidaten. Maar ook de positie van VSO- en PrO-leerlingen heeft haar aandacht.

Linda Voortman ervoer deze middag dat ook de deelnemers aan deze praktijktafel, allen inclusieve werkgevers, toch ook heel divers zijn. Met de werkgevers vond Linda, dat er niet steeds nieuwe wetgeving moet komen, dat belast werkgevers zeer. Ze zal ervoor blijven pleiten, dat werken moet lonen. Dat de Nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden) tussen wal en schip lijken te raken, daar wil ze ook verandering in brengen.

Rens Raemakers gaf aan dat hij geleerd had van de sessie vorig jaar en dus dit jaar wel aantekeningen had gemaakt. Hij zal zich in het Haagse inzetten voor de drie V’s: vindbaarheid van kandidaten, verbreding van de doelgroep, vergemakkelijking van processen.

René Peters tot slot had ten minste tien concrete aanbevelingen genoteerd, maar zijn bottom line was: “We moeten gaan redeneren vanuit de praktijk naar de theorie in plaats van omgekeerd.”