Kamermotie wil eind aan onderscheid markt en overheid bij banenafspraak


De vier coalitiepartijen die in de Kamer samen een krappe meerderheid vormen, hebben gezamenlijk een motie ingediend. Voorstel is om bij het nakomen van de banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen. Dit maakt het mogelijk dat banen via inkoop ook meetellen en zorgt dat het er niet langer toe doet of een baan meetelt bij de overheid of markt.

Staatssecretaris Tamara van Ark van SZW laat, zoals dat heet, ‘het oordeel aan de Kamer’. Zij neemt deze handschoen op om het simpeler te maken en met elkaar meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren.

In de motie staat

  • dat het onderscheid tussen overheid en markt in de banenafspraak het doel van 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in de weg staat;
  • dat de doelstelling van 125.000 garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking onverminderd overeind blijft en dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van overheid en markt;
  • dat de werkgelegenheid als gevolg van inkoop door de overheid op dit moment niet meetelt voor de banenafspraak.

De Kamer verzoekt

De Kamer verzoekt aan de regering om, in aansluiting op het brede offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, de banenafspraak en quotumregeling zo aan te passen dat het voor werkgevers bij zowel de markt als de overheid eenvoudiger wordt om banen te realiseren. Ook wil de Kamer het onderscheid tussen markt en overheid opheffen, zodat het meetellen van banen via inkoop mogelijk wordt en het er niet langer toe doet of een baan meetelt bij de overheid of markt.
“Een baan is een baan en uiteindelijk maakt het niet uit of iemand bij marktpartijen of bij de overheid werkt”, lichtte VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken toe in een plenair debat naar aanleiding van een algemeen overleg over de Participatiewet.

Gezamenlijke inspanning

Voor staatssecretaris Van Ark staat voorop dat de doelstelling van 125.000 garantiebanen onverminderd overeind blijft, en dat het een gezamenlijke inspanning van markt en overheid blijft. “Het is niet zo dat overheden achterover kunnen leunen omdat een ander het wel zal doen”, zei Van Ark aan het eind van het debat.

Als de Kamer de motie volgende week aanneemt, zal zij de inhoud hiervan met de minister van BZK bespreken en UWV en de Belastingdienst vragen hun voorbereidende werk voor het opzetten van een inleenadministratie on hold te zetten.

Staatssecretaris Van Ark zegde eerder toe voor de behandeling van de SZW-begroting later dit jaar met een uitwerking van de plannen voor een breed offensief te komen om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.

(Bron: Kamermotie maakt einde aan onderscheid markt en overheid bij banenafspraak door Klaas Salverda)