Kenniscafé Zwolle: opmaat tot cv-check


Op 15 juni organiseerde de 99vanZwolle een kenniscafé voor werkgevers, de  gemeente en het UWV. De bijeenkomst was niet alleen bedoeld om de persoonlijke banden te versterken, maar ook om de problemen te bespreken die werkgevers tegenkomen als ze medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt willen vinden en plaatsen.

Een van de besproken onderwerpen was de beschikbaarheid van kandidaten uit het doelgroepenregister. Hoeveel mensen bevat dat register bijvoorbeeld en zijn dat er wel genoeg om aan de vraag van werkgevers te voldoen? De gesprekspartners vanuit gemeente en UWV gaven aan dat er op zich meer dan voldoende kandidaten in het register zitten. Maar een substantieel deel daarvan geldt als niet bemiddelbaar.

Om er eens met andere ogen (werkgeversogen dus) naar te kijken, vroegen de aanwezige werkgevers of het niet mogelijk was de cv’s van deze kandidaten eens nader te bekijken en te zien of werkgevers op basis van de cv’s toch mogelijkheden zien deze kandidaten een plek te bieden. Zo ontstond het idee om samen met de gemeente en UWV een cv-check sessie te organiseren. Uit deze sessie zullen pragmatische en efficiënte tips volgen voor kandidaten uit het doelgroepenregister. Zij kunnen hun cv hierdoor verbeteren en daarmee beter voorbereid een sollicitatie binnenstappen. De sessie zal in de nabije toekomst gebeuren.