Kennisdocument Wet Banenafspraak en quotumheffing vernieuwd


Het kennisdocument Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten is een instrument van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het biedt werkgevers een goed overzicht van de wet- en regelgeving rond de Banenafspraak.

Recent publiceert het ministerie van SZW een geüpdatet versie van dit kennisdocument. Het schetst de hoofdlijnen van de Banenafspraak en quotumregeling en geeft antwoord op veelgestelde vragen. Ten opzichte van het vorige kennisdocument, zijn de belangrijkste aanpassingen:

  • De aanpassing die ervoor zorgt dat banen blijven meetellen, ook als de doelgroep niet meer voldoet aan de doelgroep criteria (het loslaten van de zogenaamde ‘t+2-regel’.
  • Het activeren van de quotumregeling voor de sector overheid per 1 januari 2018.
  • Het voornemen om de quotumheffing met één jaar na activering van de quotumregeling uit te stellen.
  • Het voornemen om de quotumregeling weer te kunnen stopzetten (deactiveren) als de aantallen voor de Banenafspraak weer zijn gehaald.

Download het Kennisdocument Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (voorjaar 2018).