Klankbordsessie


Op 3 november kwamen de stuurgroep, kerngroep en een aantal partners van de 99vanGroot-Amsterdam bij elkaar tijdens een ‘klankbordsessie’, om gezamenlijk vorm te geven aan het komende jaar van de 99vanGroot-Amsterdam.

Er werd geconcludeerd dat we samen willen toewerken naar een actievere vorm van het netwerk, waarin iedere partner een bijdrage kan leveren. Het doel van het netwerk blijft ongewijzigd; het versterken en vergroten van de inclusieve arbeidsmarkt in Groot-Amsterdam en daarmee meer banen genereren voor mensen met een arbeidsbeperking/afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit te bereiken moeten we onze krachten meer bundelen om bestaande knelpunten op te lossen en elkaar verder te helpen in het inclusief werkgeven.

Kansen creëren en samenwerken aan bestaande knelpunten

Na het ophalen van goede voorbeelden en bestaande knelpunten bij de werkgevers, het WSP en de coördinatie van het netwerk, is er gedacht over oplossingen waarin werkgevers samen aan de slag kunnen. Deze mogelijke oplossingen zijn vertaald in concrete themawerkgroepen. Dit zijn werkgroepen die oplossingen proberen te vinden voor lokaal relevante thema’s.

Themagroepen:

  1. Hoe kun je door inclusief inkopen nog inclusiever werkgeven?
  2. In- door- en uitstroom / krapte op de arbeidsmarkt
  3. Inclusief werkgeven in kennisintensieve organisaties
  4. Ambassadeurschap voor de 99vanGroot-Amsterdam

Zie voor een toelichting op de thema’s: Themagroepen.

Overige thema’s

De kern van de 99vanGroot-Amsterdam zijn werkgevers die samen thema’s aanpakken die zij interessant vinden en die praktische knelpunten kunnen helpen oplossen. Er kunnen op basis hiervan dus steeds nieuwe themagroepen ontwikkeld worden. Kernwoorden hierbij zijn: lokaal relevante thema’s; werkgevers organiseren zelf; ondersteuning vanuit De Normaalste Zaak (advies & verbinding); De Normaalste Zaak zorgt voor de landelijke agenda.

Deel dit bericht