Kleine producten sociaal inkopen: weinig moeite, veel impact


Steeds meer inclusieve organisaties kijken verder dan hun eigen werknemersbestand. Organisaties kunnen naast banen realiseren voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, ook impact maken door aan sociale inkoop te doen. Door bij een sociale onderneming in te kopen geef je invulling aan je MVI-ambities en creëer je zelf (indirect) maatschappelijke waarde. Met je aankoop draag je je steentje bij aan een inclusievere arbeidsmarkt.

Inkoop is een krachtig instrument om de keten op dit thema in beweging te krijgen. Alleen al de overheid koopt jaarlijks voor 92,2 miljard euro in, daar kan nog veel meer sociaal van worden ingekocht: een enorm onbenut potentieel.

Denk (ook) klein

De Normaalste Zaak houdt zich al jaren bezig met het thema sociale inkoop. We volgden organisaties die het thema groots oppakten door bijvoorbeeld in aanbestedingstrajecten social return als gunningscriterium op te nemen. Nu zoomen we in op een andere categorie: kleine producten en diensten waar geen aanbesteding aan te pas komt. Denk aan die ene collega die regelmatig op zoek is naar een leuke locaties heisessies. Of aan de HR-medewerker die het hele internet afstruint op zoek naar originele relatiegeschenken. Allemaal keuzemomenten waarop je als organisatie sociale impact kunt maken.

Geef je collega’s een duwtje in de goede richting

Samen met bureau Duwtje hebben we onderzocht wat het antwoord is op de vraag:

Hoe kunnen medewerkers die kleine producten en/of diensten inkopen gestimuleerd worden om sociaal in te kopen?

De medewerkers van wie we het doelgedrag ‘sociaal inkopen’ willen zien noemen we de behoeftestellers. We voerden een uitgebreide gedragsanalyse uit waaruit concrete gedragsadviezen uit voortvloeiden.

Tipje van de sluier: geef keuzevrijheid

Tijdens de analyse zijn ook interviews afgenomen. Wat onder andere naar voren kwam, is dat behoeftestellers zelf willen kunnen beslissen welk geschenk ze inkopen of waar er vergaderd wordt. Een van de adviezen is dan ook: zorg ervoor dat er genoeg te kiezen is tussen sociale ondernemers. Zorg voor een breed aanbod in elke categorie. Pas wel op: te veel keuze kan ook weer tot inertia (stilstand) leiden. Bied bijvoorbeeld drie sociaal ondernemers aan binnen je organisatie voor bloemen, en drie sociaal ondernemers voor duurzame cadeaus etc.

Benieuwd ook naar alle andere adviezen? Download hieronder de gedragsanalyse in pdf.