KNGF Geleidehonden: zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven


KNGF Geleidehonden leidt jaarlijks zo’n 125 geleidehonden op. “Er is een wachtlijst ontstaan, daarom proberen we steeds meer honden op te leiden en breiden we dus ook ons personeelsbestand ieder jaar verder uit,” vertelt hoofd P&O Caroline van Kalsbeek.

quote2Het is onze missie zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een speciaal opgeleide hond. Het aannemen van werknemers met een beperking is onderdeel van die bedrijfsfilosofie. Ons doel is meer mensen met een beperking aan te nemen op openstaande functies.

We leiden jaarlijks ongeveer 125 geleidehonden op. Dit zijn niet alleen blindengeleidehonden voor visueel gehandicapten, maar ook honden voor mensen in een rolstoel, kinderen met autisme of oud-geüniformeerden met een posttraumatische stressstoornis (ptss). De vraag naar zorghonden is zo groot dat er wachtlijsten zijn. Daarom proberen we ieder jaar meer honden op te leiden en breiden we ook ons personeelsbestand ieder jaar verder uit.

We lobbyen ook bij andere werkgevers om hen te inspireren mensen met een beperking en een geleidehond een plek te geven. Dat doen we samen met Emma at Work (intermediair voor jongeren met een lichamelijke beperking) en Ctaste (dineren in het donker). Sommige baasjes merken als ze solliciteren dat werkgevers een aarzeling hebben vanwege de geleidehond. Ze zijn niet gewend aan een hond op kantoor of achter de balie en vragen zich af of dat wel gaat. Daarom hebben we voor werkgevers de folder ‘Een geleidehond op de werkvloer’. Daarin staan antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Voorkeur mensen met een arbeidsbeperking bij gelijke geschiktheid

Wij creëren geen aparte banen, maar werven via vacatures. In onze vacatureteksten stimuleren we mensen met een beperking om te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid hebben mensen met een arbeidsbeperking de voorkeur.

We hebben een vaste medewerkster met een visuele beperking bij Communicatie. Naast wat kleine aanpassingen op de computer, zoals een spraakprogramma, voert zij haar werk als ieder ander uit. Een mooie bijkomstigheid is, dat zij als geen ander weet hoe het is om te leven met een visuele beperking en een blindengeleidehond. Zij controleert bijvoorbeeld de toegankelijkheid en leesbaarheid van onze site voor geleidehondenbazen.

Uitzendkracht

Op het servicebureau cliëntenzorg is een collega met een fysieke beperking via Emma at Work aan het werk. Deze uitzendconstructie is een soort proefperiode. De collega kon bij aanvang maximaal 8 uur per week werken. Wij vinden circa 20 uur minimaal noodzakelijk voor de betrokkenheid bij het werk, de cliënten en de organisatie. Die acht uur bouwen we uit. We zitten nu bijna op de 20 uur. Volgend jaar gaan we kijken hoe we verder gaan en of een vaste aanstelling mogelijk is.

Werkervaringsplek

De kantoorfuncties bieden vaak meer mogelijkheden voor werknemers met een beperking. Want het opleiden en verzorgen van geleidehonden is fysiek heel intensief werk. Maar we denken wel degelijk in mogelijkheden. Bij de catering is een werkervaringsplek voor re-integratie gecreëerd. Die vullen we iedere zes maanden in samenwerking met bijvoorbeeld een zorg- en onderwijsinstelling zoals Heliomare in.

Vrijwilligerswerk

We bieden ook de mogelijkheid om als vrijwilliger mee te doen bij KNGF. Zo hebben we iemand in een rolstoel op het secretariaat, voor twee middagen per week.

De eigen leidinggevenden zijn tevens de interne begeleiders van de collega’s met een arbeidsbeperking. Die staan er voor open, net als de collega’s. Dat zit in de genen. Iedereen werkt hier immers voor mensen met beperking. De ervaringen zijn positief.

Wat levert het KNGF Geleidehonden op?

Goede medewerkers. De beperking maakt niet uit.

Welke tips heeft u voor andere werkgevers?

Blijf denken in mogelijkheden.
En wees niet bang voor hulphonden op de werkvloer. Die zijn geselecteerd op hun sociale eigenschappen en zijn zorgvuldig opgevoed en getraind. De ervaring leert dat door onze honden op de werkvloer de werksfeer verbetert en de stress vermindert. Lees het artikel: Trouwe viervoeter voor een betere werksfeer.