Kwartaalcijfers Banenafspraak Q-1 2018 bekend


Op 25 juli publiceerde UWV de kwartaalrapportages van de banenafspraak tot eind maart 2018.

Tussen de nulmeting (2013) en het eerste kwartaal van 2018 hebben werkgevers in het kader van de banenafspraak 28.341 extra banen via een regulier dienstverband en 10.403 extra banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd. De doelstelling voor eind 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen, we zijn er dus zeker nog niet.

In onze regio waren er per 31 maart j.l. 1.647 banen, een toename van 53 ten opzichte van Q-4 2017. Maar… het aantal mensen in het doelgroepregister steeg ook: met 50 tot 3.176. De afgelopen vier kwartalen steeg het aantal banen met 252. Daarmee handhaaft de arbeidsmarktregio zich in de middenmoot, dus er is ruimte voor verbetering!