Leerbedrijf


Als inclusief ondernemer kunt u uw bedrijf openstellen als leerbedrijf voor mensen met een arbeidsbeperking. U kunt bijvoorbeeld stageplekken aanbieden. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.

Snuffelstages organiseren

Iedere school voor voortgezet speciaal onderwijs zoekt voor zijn leerlingen tijdelijke stageplaatsen van een week of enkele weken. U kunt als bedrijf contact opnemen met de lokale scholen en hier afspraken mee maken.

Stageplaatsen openstellen voor jongeren met een beperking

U kunt aan uw bestaande contacten met onderwijsinstellingen aangeven dat u open staat om studenten, deelnemers of leerlingen met een arbeidsbeperking een kans te bieden in uw organisatie. Ook kunt u lokale scholen voor speciaal onderwijs en voor praktijkonderwijs informeren over de stagemogelijkheden in uw bedrijf.

Opleidingsplaatsen beschikbaar stellen

U kunt jaarlijks een aantal opleidingsplekken beschikbaar stellen voor jongeren met een arbeidsbeperking die problemen ondervinden in het reguliere onderwijs en het volledige opleidingstraject voor uw rekening nemen.

Het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) biedt personen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om werkervaring op te doen in een additionele functie binnen Philips. Deelnemers krijgen een kennismakingsovereenkomst voor één jaar. Zij kunnen ook deelnemen aan een leer-werktraject (voornamelijk BBL-trajecten). Deze leer-werktrajecten duren maximaal 2 jaar. Voor inspiratie kunt u kijken op Philips.nl.

Stageplaatsen creëren

U kunt stageplaatsen creëren door het werk anders in te richten en dan open te stellen voor jongeren met een beperking. De kenniscentra voor het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven zijn daar al druk mee bezig geweest in de afgelopen jaren. Kijk bijvoorbeeld eens bij Borisbaan.nl. U vindt er informatie over de methodiek die u zelf ook kunt toepassen.

Bent u al leerbedrijf? Verken dan in overleg met SBB (het kenniscentrum voor het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven) de mogelijkheden om uw leerbanen toegankelijk te maken voor jongeren met een arbeidsbeperking.

Leerplekken tot startkwalificatie

U kunt ook afspraken maken met dienstverleners om jaarlijks een vast aantal leerwerkplekken in te vullen en jongeren met een arbeidsbeperking toe te laten werken naar een startkwalificatie of een entree-opleiding, zodat ze daarna kunnen doorstromen naar banen elders. Lees meer in: Eindrapport Wajong project, een passende baan in het Slotervaartziekenhuis.

Ambachtswerk

Voor kleinere ondernemers is het Ambachtsplein interessant. Dat is bedoeld voor jongeren die door hun beperking moeilijk aan een duurzame plek op de arbeidsmarkt komen. Het betreft een netwerk van vakmensen die volgens het principe van leermeester – gezel werken, waardoor jongeren in een rustige werkomgeving een vak kunnen leren en de leermeester er een bekwame gezel bij krijgt.

Leerwerkplekken ‘voor de ervaring’

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen misschien een tijdje in uw bedrijf werken om ervaring op te doen. Een praktijkvoorbeeld: 15 medewerkers van een sociale werkvoorziening maken het kantoor van Royal HaskoningDHV schoon. De medewerkers kunnen tijdens hun werk bij Royal HaskoningDHV hun talenten verder ontwikkelen en zo een stap maken richting een duurzame toekomst op de arbeidsmarkt. Het doel is dat deze medewerkers op termijn uitstromen naar een baan bij een reguliere werkgever. Ook is bewust gekozen om een deel van de schoonmaak tijdens kantoortijden uit te voeren.

Mogelijkheden op sectorniveau

Het Sectorinstituut voor Transport en Logistiek publiceerde een whitepaper waarin de mogelijkheden voor Wajongeren in de sector in kaart zijn gebracht. Dit instituut ondersteunt werkgevers en werknemers bij (leren)werken, opleiding en gezondheid in transport en logistiek.