Locus en De Normaalste Zaak gaan samen


De Normaalste Zaak en Locus zijn blij om aan te kondigen dat wij vanaf 1 januari 2020 onze krachten bundelen bij het ondersteunen van werkgevers op het gebied van inclusie.

Concreet betekent dit dat eind 2019 het werkgeversnetwerk van Locus samengaat met De Normaalste Zaak. Locus-adviseurs zetten de dienstverlening aan Locus-netwerkpartners (onverminderd) voort onder de vlag van De Normaalste Zaak. Ook gaan zij de door De Normaalste Zaak georganiseerde activiteiten en projecten mede uitvoeren.

Verbinding met publieke partijen

De samenwerking met publieke partijen blijft daarbij essentieel. Daarom bouwen we de verbinding met hen verder uit, vanuit de overtuiging dat voor een inclusieve arbeidsmarkt publiek-private samenwerking een voorwaarde is.

Locus, een publiek-privaat netwerk

Locus is een netwerk van zo’n 115 bedrijven, gemeenten, arbeidsmarktregio’s en sw-bedrijven. Doel is het realiseren van duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen acht jaar zijn hiervoor in het netwerk onder andere bij landelijke werkgevers als PostNL, IKEA, Securitas, Pathé en Albron succesvol aanpakken gemaakt.

Samen voor een inclusieve arbeidsmarkt

Het is een logische en mooie stap dat Locus en De Normaalste Zaak samengaan. De praktische ondersteuning die Locus biedt, is een welkome aanvulling om werkgevers verder te helpen naar een (meer) inclusieve arbeidsmarkt. Zo ontstaat een krachtiger werkgeversnetwerk op het thema inclusie, met ondersteunend praktische dienstverlening en projectuitvoering. Samen gaan we voor een inclusieve arbeidsmarkt!