Duidelijkheid: loonkostensubsidie niet ten koste van NOW


Vandaag is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin het kabinet verduidelijking geeft over wat er precies met ‘omzet’ wordt bedoeld in het kader van de berekening van de NOW vanaf NOW 1. In mei was weliswaar al aangegeven dat NOW niet ten koste van de loonkostensubsidie (LKS) zou gaan. Echter bij de eindafrekening van NOW 1 leek het erop dat werkgevers de LKS mee moesten tellen bij de omzet. Daardoor zouden inclusieve werkgevers geen of minder NOW kunnen ontvangen, terwijl hun omzet toch fors was gedaald.

Het kabinet geeft nu aan dat primair de omzet genomen wordt zoals die ook voor de jaarrekening van de werkgever geldt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarbij verduidelijkt dat loonkostensubsidie volgens het jaarrekeningenrecht geen omzet is en dus ook niet als omzet geldt voor de NOW. Dat betekent dat het ontvangen van loonkostensubsidie niet leidt tot een lagere NOW.

De Normaalste Zaak heeft de afgelopen periode er bij het ministerie op aangedrongen dat het ontvangen van LKS niet ten koste van de NOW zou moeten gaan en we zijn dan ook blij dat deze negatieve uitwerking nu definitief van de baan is. Een positief signaal richting inclusieve werkgevers.