Loonkostenvoordelen: tegemoetkoming aan werkgevers


De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit drie regelingen voor werkgevers en heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden.

De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers / werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden. Hiermee krijgen kwetsbare groepen betere kansen op de arbeidsmarkt. Het LKV is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en heeft de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers vervangen. De werkgever heeft hiervoor een kopie van de doelgroepverklaring LKV van zijn werknemer nodig.

Meer informatie over de LKV en de Wet tegemoetkoningen loondomein (Wtl).

Deel dit bericht