Lumeco: Elektromonteurs begeleiden mensen van de sociale werkplaats


Een commercieel bedrijf met een idealistische insteek. Dat is Lumeco, installatiebedrijf in energiezuinige verlichting. Manager Tommy van de Giessen vertelt over het bedrijf waar gemiddeld vijftien sociale werkplaatsmedewerkers in dienst zijn.

quote2Vanuit onze groene ambitie maken we bestaande verlichtingsinstallaties duurzaam en energiezuinig. Hierbij sturen we zoveel mogelijk aan op renovatie van bestaande armaturen. Dat is financieel voordelig én beter voor het milieu. Het ombouwen van de armaturen is arbeidsintensief en eenvoudig, repeterend werk, dat niet uitdagend is voor een elektromonteur. Daarom zetten wij medewerkers van sociale werkvoorzieningen  in op locatie. 

Businessmodel met drie pijlers

Ons bedrijf is gericht op drie pijlers:

  • People: intensieve samenwerking met, op dit moment, veertien sociaal werkbedrijven in Nederland. We werken altijd samen met een sociale werkvoorziening uit de regio waar de opdracht wordt uitgevoerd;
  • Planet: gespecialiseerd in het energiezuinig maken van bestaande verlichting. Door hergebruik wordt het milieu minimaal belast. Daarnaast kunnen we CO2 uitstoot compenseren met onze partner Trees for All.
  • Profit: het levert onze klanten een gemiddelde energie- en kostenbesparing op van 65% op bij een terugverdientijd van 2-3 jaar. 

Projecten in opdracht

In opdracht van gemeenten en grotere bedrijven verduurzamen wij bestaande verlichting of brengen we nieuwe, energiezuinige verlichting aan. We werken projectmatig. De projecten duren een week tot drie maanden, dat is afhankelijk van het soort project: kantoorgebouwen, sporthallen of ziekenhuizen enz.

Werven op motivatie

Ons werk is fysiek zwaar. Je moet langdurig kunnen staan en dat is niet zo geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking. Een tweede, en gelijk belangrijkste, punt waar we op werven is motivatie. Daarnaast is het een pre als mensen op een trapje kunnen staan. En bij vervolgprojecten hebben ervaren krachten de voorkeur.

Afgesproken uurtarief

De mensen werken op detacheringsbasis tegen een met de sociale werkvoorziening overeengekomen vast uurtarief. We hebben wel eens geprobeerd te differentiëren in tarieven naar de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden, maar dat werkte niet. Voor ons is iedereen gelijk en verdient daarom ook hetzelfde.

Uitbouwen tot het maximaal mogelijke

De hoofdtaak van ons werk is de ombouw van de verlichtingsarmaturen op  op locatie. Aanvullend zijn er opruimwerkzaamheden. In een groot gebouw richten we een ombouwplek in en het interne transport doen wij met rolcontainers.

Onze eigen mensen halen de armaturen uit het plafond in verband met de veiligheid. De collega’s van de sociale werkvoorziening worden betrokken bij het gehele arbeidsproces, exclusief complexe technische handelingen en taken met veiligheidsrisico’s. Als ze bij ons starten beginnen ze met heel eenvoudige handelingen. Dat bouwen we in een aantal stappen uit tot het maximaal mogelijke, zoals het terugplaatsen van  het armatuur en het regelen van het logistieke proces. .

Begeleiding door monteurs

De begeleiding doen onze monteurs zelf. Eén monteur heeft gemiddeld drie SW medewerkers  in zijn ploeg. Dat kan oplopen tot vijf als er ervaren krachten tussen zitten.

Bij de start van een project  worden de mensen gebracht door een begeleider van de sociale werkvoorziening. Die kijkt het vaak een paar uurtjes aan. Daarna is het contact tussen projectleider en begeleider slechts telefonisch bij speciale omstandigheden.

Mooi om te zien is dat er een educatieve wisselwerking plaatsvindt. De mensen van de sociale werkvoorziening doen werkervaring op in een reguliere werkomgeving en onze monteurs leren omgaan met mensen met een beperking. Dat ontwikkelt allerlei capaciteiten die zij anders niet zouden ontwikkelen..

Werkmethodes ontwikkeld

We hebben enkele specifieke werkmethodes ontwikkeld. Bij een opdracht voor twaalf gebouwen van TNO werkte iedereen in groene Lumeco-shirts. Mensen van TNO stelde technische vragen aan onze SW medewerkers.Omdat zij niet altijd goed weten te antwoorden, kan dat onprofessioneel overkomen. Sindsdien dragen de sociale werkplaatsmedewerkers zwarte shirtjes en vertellen we onze klanten dat ze vragen moeten stellen aan de groene shirtdragers.

Eindcontrole in eigen handen

Lumeco staat borg voor de kwaliteit van het geleverde werk. Daarom vindt eindcontrole van het geleverde werk plaats door de eigen medewerkers. Dat zijn we aan onze klanten verplicht. Extra controles en extra begeleiding vormen voor ons natuurlijk wel extra investeringen, maar dat hebben we er graag voor over.

Heldere communicatie met klanten

We communiceren helder met klanten. Die denken soms ‘daar staat iemand met een beperking te sleutelen aan mijn verlichting’. Daarom hebben we filmpjes gemaakt over wat ze kunnen verwachten, zoals ‘Een dag uit het leven van Ronald’. Zo lichten we onze klanten voor om negatieve beeldvorming weg te nemen.

Medewerkers leven op

Op deze manier werken zorgt ervoor dat je enorm gemotiveerde medewerkers krijgt. Je ziet deze mensen opleven. Ze halen tevredenheid uit de meest simpele dingen, zijn blij niet de hele dag achter de lopende band te staan en voelen zich meer gewaardeerd. Dat heeft een positieve invloed op de sfeer, de zingeving en betrokkenheid. Het is ons streven om structurele werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Tips voor andere werkgevers

  • Laat alle vooroordelen weg. Die zijn vaak onterecht. Natuurlijk hebben de mensen hun eigen beperking, maar dat hoeft geen werkbeperking te zijn. Soms zijn ze beter in bepaalde aspecten dan reguliere medewerkers. Zo heeft iemand met autisme vaak een geweldig oog voor detail. Zij werken soms netter dan onze eigen monteurs;
  • Zoek naar motivatie en talent. Lukt het ene niet, zijn er genoeg werkzaamheden die ze ook kunnen doen;
  • Zoek eens samenwerking met een sociale werkvoorziening. De sfeer is informeel en toegankelijk: probeer het gewoon eens.

Deel dit bericht