M. van den Oever Boomkwekerijen BV


Waarom heeft uw bedrijf de ambitie om inclusief te ondernemen?

MVO betekent voor ons bedrijf dat niet alleen de financiële winst telt bij het nemen van bedrijfsbeslissingen. De gevolgen van ons handelen op mensen binnen en buiten ons bedrijf en de milieubelasting worden meegenomen bij beslissingen. Een belangrijk speerpunt in ons beleid is sociale innovatie waarbij onderwerpen als leiderschap, samenwerken, medewerkersbetrokkenheid en arbeidsparticipatie de nodige aandacht krijgen.

Social return: Als bedrijf leveren we veel bomen aan Nederlandse gemeenten die worden aangeplant in straten, op pleinen, op groenstroken en in parken. Steeds meer gemeenten stellen  inkoopvoorwaarden met accenten op duurzaamheid en inclusief ondernemen. Het doel van de overheid is om de werkgelegenheid te bevorderen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Boomkwekerij M. van den Oever anticipeert op deze ontwikkelingen en voert een actief beleid om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt werkzaamheden aan te bieden binnen de boomkwekerij.

WSD-Groep-1planten-spillen

Wat is uw kennis en ervaring op het gebied van inclusief ondernemen?

Sinds 2013 zijn onder begeleiding ongeveer tien mensen met een verstandelijke achterstand van twee zorginstellingen werkzaam in de boomkwekerij.

Zorginstellingen ASVZ en Prisma: Iedere dinsdag voeren cliënten van ASVZ met eigen begeleiding eenvoudige werkzaamheden uit in de tuinen en de boomkwekerij. Iedere donderdag zijn cliënten van PRISMA met eigen begeleiding en een medewerker van M. van den Oever werkzaam binnen het bedrijf. In dit traject worden we begeleid door MVO Nederland en het netwerk De Normaalste Zaak.

Sociale werkvoorziening: De boomkwekerijsector kent een aantal arbeidspieken in het jaar. In het voor- en najaar worden veel bomen gevraagd door klanten doordat de bomen dan geen bladeren hebben en in rust zijn. De bomen moeten dan worden gerooid en  veel vrachtauto’s worden geladen. In deze drukke tijden zijn medewerkers van een sociale werkvoorziening werkzaam op het bedrijf WSD-Groep.

Investeren in eigen medewerkers: Om het kennisniveau te verbeteren en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen volgen medewerkers regelmatig (assortiment)cursussen en zijn we lid van een aantal praktijknetwerken. We zijn een Aequor erkend leerbedrijf voor stagiaires en beginnende medewerkers.
Vaak zijn jongere medewerkers in dienst die een leerwerktraject volgen waarbij scholing en werken wordt gecombineerd. We bieden een kwalitatief goed leertraject aan jonge mensen waardoor ze betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Wat is uw behoefte op het gebied van inclusief ondernemen?

Eén van de belangrijkste doelstellingen van De Normaalste Zaak is optimaal gebruik te maken van de diversiteiten en talenten van mensen. Als oud familiebedrijf hechten we waarde aan het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij. We proberen een juiste balans te vinden tussen people, planet en profit.

Specifieke behoefte: Op het terrein waarop het netwerk De Normaalste Zaak actief is zijn veel ontwikkelingen gaande. Binnen het netwerk is het mogelijk om kennis uit te wisselen en zodoende van elkaar te leren. Daarbij is het mogelijk om contact op te nemen met medewerkers van dit platform en indien nodig de website te raadplegen. Het is voor ons als onderneming belangrijk om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen waar we eventueel bij aan zouden kunnen sluiten.