MAAK BV: Succesvolle re-integratie vraagt meer dan wennen aan werk


MAAK-spotlight

Acht jaar geleden zette Henk Knipping zijn re-integratiebureau op en hij had meteen voor ogen zijn cliënten op verschillende wijze naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Een van die manieren is een eigen sociale onderneming: MAAK BV.

MAAK BV is een productiebedrijf met 12 mensen in vaste dienst en circa 20 mensen in arbeidsontwikkeltrajecten. Knipping wil met het bedrijf zowel kostendekkend draaien als medewerkers ontwikkelen en fit maken voor de arbeidsmarkt. “Het is een laagdrempelige manier voor mensen om te gaan werken en de belangrijkste werknemersvaardigheden te leren.”

De gemiddelde lengte van een arbeidsontwikkeltraject bij MAAK is 6 maanden, maar als dat nodig is kan die periode worden verlengd. “Re-integratie is altijd maatwerk. Je moet bijvoorbeeld ook kijken naar de privé-situatie. Als iemand thuis de dingen niet op orde heeft, dan gaat het ook niet goed op het werk. Je zult eerst de onderliggende problematiek aan moeten pakken. Daarom steken we ook veel tijd en energie in persoonlijke begeleiding.”

Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke trajecten, inclusief het benoemen van concrete doelen, en communicatie zijn volgens Knipping de sleutelwoorden voor een succesvolle re-integratie. “Afspraken maken is cruciaal: wie doet wat, kan dat werk zittend of staand. Dat soort dingen worden geregeld door onze bedrijfsleider – die verantwoordelijk is voor de productie – en de werkplekbegeleider, die zich bezig houdt met de menselijke ontwikkeling.”

De voorlopige bekroning van MAAK kwam vorig jaar, met de verkiezing tot Meest Maatschappelijk Betrokken Ondernemer van Doetinchem 2015. “Dat was natuurlijk een mooie erkenning voor onze manier van ondernemen. En de formule werkt ook echt, het slagingspercentage is hoog. Om nog meer mensen een kans te bieden, willen we de komende tijd werken aan schaalvergroting. Die winst is nodig om nog meer werkgelegenheid te kunnen bieden.”

Leve de Quotumwet

Knipping merkt dat zijn opdrachtgevers graag met MAAK samenwerken en dat komt grotendeels ook door de komst van de Participatiewet en de dreiging van het quotum. “Bedrijven tonen steeds meer interesse, want werk aan ons uitbesteden is natuurlijk een fijne manier om aan je sociale verplichtingen te voldoen en tegelijkertijd kwalitatief hoogstaande producten te krijgen voor een concurrerende prijs.”