Maatregelen coronavirus treffen werknemers met arbeidsbeperking zwaar


De maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland het coronavirus onder controle krijgt, hebben enorme impact op ons dagelijks leven. Met name de arbeidsmarkt lijkt een totaal andere wereld geworden. Veel werknemers werken tijdelijk thuis of vallen uit, omdat er minder werk is of omdat ze zelf ziek zijn. Andere werknemers werken juist onder ongekende hoogspanning. Voor onze partners – inclusieve werkgevers – en hun werknemers zijn dit bijzonder lastige tijden.

DNZ ontvangt veel vragen over inclusief werkgeven in deze tijd. Tegen welke specifieke uitdagingen lopen inclusieve werkgevers aan en waar kunnen zij steun en hulp vinden?

Voorbeelden van wat we al hebben gehoord:

Minder begeleiding van jobcoaches

Begeleiders vanuit jobcoachorganisaties en SW-bedrijven gaan momenteel niet meer langs bij bedrijven, terwijl het werk van mensen die deze ondersteuning nodig hebben vaak gewoon doorgaat. Zij kunnen op dit moment op niemand terugvallen, wat tot problemen op de werkvloer kan leiden. Daarnaast leidt uitval van werk of het tijdelijk vanuit huis werken tot extra zorgen over die mensen die normaliter meer begeleiding op hun werk hebben. Werkgevers zien meer zorgtaken op zich afkomen, terwijl ze ook met man en macht het bedrijf draaiende moeten houden.

Grotere kans op uitval door psychische klachten

Voor veel mensen is werk niet alleen een inkomstenbron, maar ook een vangnet, soms zelfs een medicijn. Een baan biedt structuur, een gevoel van verantwoordelijkheid en vooral: sociale contacten. Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid kan thuis werken en/of minder werken grote impact hebben op de mentale gezondheid. Gevoelens van onzekerheid, stress en eenzaamheid zorgen ervoor dat zij eerder dreigen uit te vallen. In de huidige omstandigheden komen genoemde klachten mogelijk ook bij een veel bredere groep werknemers naar boven.


Op dinsdag 31 maart organiseerden AWVN en DNZ een praktijktafel over de vraag: hoe voorkom je dat een werknemer uitvalt door psychische klachten? De nadruk lag vooral op de problematiek die – zoals hierboven geschetst – door het virus op de loer ligt. Binnenkort delen we de uitkomsten.


Vragen over toepassing van de noodregelingen in combinatie met bestaande regelingen

Werkgevers vragen zich ook af hoe ze de bestaande regelingen moeten combineren met de nieuwe noodregelingen als de NOW, terwijl die bestaande regelingen voor de doelgroep banenafspraak al vaak erg complex zijn.

Wat doet De Normaalste Zaak?

De Normaalste Zaak is druk bezig om informatie te verzamelen die specifiek voor de inclusieve werkgever van belang is, bijvoorbeeld over de verschillende regelingen. Daarnaast brengen we de huidige uitdagingen en mogelijke oplossingen in kaart. We zullen hierover de komende tijd via onze bekende kanalen communiceren. Tegelijkertijd zal ook uit de praktijk moeten blijken wat wel en niet werkt. We roepen onze partners dan ook op om hun ervaringen met ons te delen, zodat deze leerpunten van ons allemaal worden. Waar het gaat om structurele knelpunten rondom regelingen, voorzieningen en praktische ondersteuning, schakelen we met professionals en uitvoerende partijen, om samen tot oplossingen te komen.

Heb je vragen of wil je knelpunten, ervaringen of oplossingen met ons delen? Neem dan contact met ons op via helpdesk@denormaalstezaak.nl
of bel 070 – 850 86 60.

Informatie en tips voor werkgevers

Deel dit bericht