Makkelijker, lonend


Tijdens het debat van de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ark (SZW) over de Hoofdlijnennotitie Loondispensatie riep de oppositie op tot intrekking van de plannen, terwijl de staatssecretaris en de coalitiepartijen vasthielden aan een stelsel van loondispensatie. De staatssecretaris gaf aan, op basis van gesprekken met belanghebbenden, de bestaande plannen te willen aanpassen.

Nu komen we in een nieuwe fase van het wetgevingstraject. Het is positief dat de staatssecretaris nogmaals het gesprek wil zoeken met alle belanghebbenden en aanpassingen wil doen. De werkgevers van De Normaalste Zaak hebben al vaker opgeroepen tot een plan dat het makkelijker maakt voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen en het meer lonend maakt voor werknemers om aan de slag te gaan.

De Normaalste Zaak wil natuurlijk graag een bijdrage leveren aan de gesprekken, zoals we bijvoorbeeld aan onze praktijktafels altijd hebben gedaan. We werken dan ook graag mee aan gesprekken waarin we – ver van politiek en dicht op de praktijk – kunnen toewerken naar een plan dat voor alle betrokkenen werkt en waarbij eenvoud en waardigheid voor iedereen de uitgangspunten zijn.

Het moet mogelijk zijn om waardig werknemerschap en laagdrempelig werkgeverschap te verenigen. Daarbij is het belangrijk om te onthouden dat loonkostensubsidie slechts onderdeel is van de bureaucratische jungle waar inclusieve werkgevers en de doelgroep mee te maken krijgen.

We roepen daarom alle betrokkenen met klem op om pas op de plaats te maken in de huidige discussie over systemen. Alleen als we de relevante regels rond duurzaam werk breed harmoniseren, kunnen we een kader opstellen waarbinnen het loont om te werken en om banen te creëren. En beide elementen zijn nodig om Nederland inclusiever te maken.