Masterclasses met ontbijt enthousiast ontvangen


Als start van het nieuwe jaar verzorgde werkgeversvereniging AWVN twee Masterclasses. Daarbij ging het om de waarde van inclusief werkgeven voor het bedrijf en over plannen voor een coöperatie, waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame relatie beter mogelijk wordt.

De eerste masterclass vond plaats op het landgoed Duin & Kruidberg, de tweede bij hotel Van der Valk in Haarlem. Beide keren werd ons een heerlijk ontbijt aangeboden. Uitgenodigd waren directieleden en directeuren HR van partners van onze 99van.

Piet Vessies, senior adviseur strategisch HR & Innovatie van AWVN, gaf ons nuttige inzichten in de opbrengsten en de waarde die werknemers met een arbeidsbeperking de organisatie bieden. Zijn recente onderzoek onder werkgevers over de waarde van inclusief werkgeven, neergelegd in de brochure ‘Verschil smaakt naar meer’, kwam daarbij ruim aan bod.  We oefenden kort met een ‘praatplaat’, waarmee je op het werk kunt bespreken wat de belangrijkste waardedrijvers zijn voor de eigen organisatie. Leuk en nuttig om te doen.

Ernst de Haas, VNO-NCW-vertegenwoordiger in het Regionaal Werkbedrijf, vertelde tijdens de eerste bijeenkomst over de plannen om een coöperatie op te richten, bedoeld om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame arbeidsrelatie te bieden en werkgevers te ontzorgen van alle administratieve rompslomp, die het aannemen van iemand uit de doelgroep vaak met zich meebrengt.

Erik Groot, namens AWVN lid van het Regionaal Werkbedrijf, nam tijdens de tweede bijeenkomst de presentatie voor zijn rekening. Beiden gaven aan hoe de coöperatie zich snel moet kunnen ontwikkelen tot een rendabele organisatie en dat het daarbij van belang is dat minimaal 15 bedrijven participeren via een obligatie van 7.500 euro. Een aantal bedrijven heeft zich hiervoor al aangemeld, maar hoe meer hoe beter.

Interesse?

Wij brengen je graag in contact met de initiatiefnemers.

Deel dit bericht