MatchMagazine 2: inspiratie voor nieuwe medewerkers uit VSO- en PrO-onderwijs


Deze publicatie verhaalt over goede voorbeelden van samenwerking tussen VSO-/PrO-scholen en werkgevers: schoolverlaters kunnen direct aan het werk en werkgevers kunnen hun vacatures invullen.

De Normaalste Zaak voert samen met AWVN en Edunova het project Ingeschakeld uit. Doel is om meer schoolverlaters uit voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs uit de schoolbanken aan het werk te krijgen. Voor werkgevers die hun vacatures op dit niveau niet gemakkelijk vervuld krijgen, is dit een goede kans om jonge, gemotiveerde medewerkers aan te trekken.

Onlangs verscheen de tweede editie van het MatchMagazine met inspirerende en vertederende verhalen over succesvolle aanpakken en mooie matches.

Project Ingeschakeld

Het project bestaat uit twee delen:

Spoor 1: we inventariseren goede praktijkvoorbeelden van dergelijke samenwerking en analyseren wat de succesfactoren zijn.

Spoor 2: we gebruiken deze kennis om in verschillende arbeidsmarktregio’s pilots uit te voeren. Doel is vooral ontdekken wat nu echt werkt en wat niet en zo te komen tot een werkzame aanpak.

Bekend maakt bemind

Doordat de leerlingen vanuit school eerst stage lopen, kunnen zowel stagiair als stagebedrijf elkaar leren kennen. De stagiair kan proeven van het werk en toekomstige mogelijkheden en de werkgever kan zien, wat de jongere in z’n mars heeft. Hieruit komen meer en meer succesvolle matches voort.

Meer weten?

Hier vindt u de tweede editie van het MatchMagazine.

Meer informatie over het project, maar ook de Participatiekaart met uitgeschreven cases en MatchMagazine 1 leest u op www.ingeschakeld.nl.