McDonald’s


Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie?

Wij willen meewerken aan een arbeidsmarkt die kansen biedt aan iedereen die kan en wil werken.
Wij willen dat ons bedrijf een afspiegeling van de samenleving is/wordt en gebruik maakt van de diversiteit aan talenten en vermogens die op de arbeidsmarkt aanwezig zijn.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Wij bieden mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (mensen met een arbeidsbeperking, laagopgeleide ouderen, langdurig werklozen) een werkend perspectief binnen ons bedrijf/organisatie of willen dat gaan doen.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Wij zijn open en duidelijk over wat we willen bereiken of wat we bereikt hebben met kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt of binnen de onderneming. Daarover communiceren wij jaarlijks binnen en buiten onze organisatie.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Wij zijn bereid onze kennis en ervaring te delen met anderen (werkgevers, overheid, instanties) en daardoor bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.