Mecademy: Online ehealth-programma reduceert verzuim en bevordert re-integratie


Met zijn bedrijf Mecademy importeerde Paul Bartels een methode uit Engeland om ziekteverzuim tegen te gaan. De methode – waarbij chronisch zieke medewerkers online begeleid worden door ervaringsdeskundigen – draait om zelfmanagement. “In Engeland wordt deze methode al jarenlang succesvol ingezet.”

Eigen regie, Paul Bartels gelooft er 100% in. Daarom introduceert hij met Mecadamy een programma in Nederland dat er op gericht is om mensen de regie over hun eigen leven weer in handen te geven. “Veel mensen met een chronische ziekte of aandoening komen in de problemen op hun werk. Omdat ze de belasting niet aan kunnen bijvoorbeeld. Als we niks doen, vallen deze mensen uit. Dat moeten we niet willen en dat kunnen we vermijden.”

Om het ziekteverzuim van mensen met chronische aandoeningen te reduceren, biedt Bartels daarom een online zelfmanagementinterventie met 7 modules aan. “De medische klachten zijn wat ze zijn, daar kunnen we niks aan doen. Op het mentale vlak kunnen we echter nog wel grote stappen zetten, zodat mensen leren omgaan met hun ziekte en beter gaan functioneren.”

De meeste mensen, ook die met een ziekte of beperking, hebben volgens Bartels veel meer mogelijkheden dan ze benutten. “Ons programma helpt mensen hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Het programma is inmiddels in twee pilots getest met onder meer medewerkers van een ziekenhuis, een zorginstelling en de politie. Deelnemers waarderen het programma met een acht.”

Voor en door

De begeleiding van de deelnemers wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundigen. In een groep van circa 20 personen met diverse gezondheidsklachten maken de deelnemers een eigen actieplan. Thema’s zijn bijvoorbeeld omgaan met vermoeidheid, communicatie op het werk en het aanpassen van leefstijl. “Het is echt een programma voor en door medewerkers die door gezondheidsproblemen in de problemen op hun werk zijn gekomen. Daarnaast is het programma ook geschikt voor re-integratie van bijvoorbeeld Wajongers.”

De cursusleiders zijn bij Mecadamy in vaste dienst en ook voor ondersteunende functies is Bartels op zoek naar mensen uit de doelgroep. “De motivatie van doelgroepers is bijzonder groot. En door de principes uit ons programma zelf goed toe te passen, is het verzuim gering. In Engeland komt 80% van de 65 medewerkers uit de doelgroep en is het verzuimpercentage 1,5 %. De begeleiders hebben twee rollen. Enerzijds geven ze vanuit hun eigen ervaringen tips over de omgang met hun ziekte en beperking, anderzijds begeleiden ze de cursisten door de online modules die ze helpen hun eigen manier te vinden om hun eigen kracht te ontdekken en hun problemen te overwinnen”.

Deel dit bericht