MEE Plus: Levenslang en levensbreed


Foto: ROC

MEE Plus is in 36 gemeenten actief bij het ondersteunen van mensen met een beperking. De activiteiten van MEE zijn erop gericht de zelfredzaamheid te ondersteunen. Volgens directeur Annelien Theeuwes doet MEE dat ook als werkgever. “We willen in alle regio’s, waar functies en werkplek passend zijn, mensen met een beperking aannemen.”

De dienstverlening van MEE Plus, dat overigens deel uit maakt van het landelijke netwerk MEE NL, is erop gericht mensen op alle levensgebieden mee te laten doen. Dat gaat van het ondersteunen in de thuissituatie tot het begeleiden naar werk of scholing. “Levenslang en levensbreed, noemen we dat zelf. We ondersteunen overigens niet alleen de cliënten op individuele basis, maar bieden ook groepsgerichte diensten. We proberen uiteindelijk te komen tot een informeel netwerk rond de cliënt dat voor duurzame ondersteuning kan zorgen.”

Regels in kaart

Naast de hulp aan mensen met een beperking en hun omgeving, ondersteunt MEE Plus ook diensten aan de gemeenten en organisaties. Bijvoorbeeld door de relevante wet- en regelgeving  in kaart te brengen.  Daarnaast bieden ze kennisoverdracht rond medische aandoeningen, bijvoorbeeld autisme. “Alles wat we doen, is erop gericht de best mogelijke ondersteuning van de cliënten te organiseren. Daar zijn gemeenten en verschillende andere organisaties belangrijke partners in.

Als organisatie, die zich inzet voor de zorg voor mensen met een beperking, ligt het voor de hand om ook als werkgever kansen te bieden aan mensen uit deze doelgroep. “Verspreid door de organisatie hebben we al jaren mensen met een beperking in dienst. Dat was echter niet het gevolg van een gericht beleid, het zijn gewoon mensen die geschikt waren voor hun functie en een beperking hadden. We besteden nu extra energie en aandacht aan het aantrekken van mensen uit de doelgroep.”

Goede voorbeelden in eigen organisatie

Bij het analyseren van de eigen organisatie kwam Theeuwes tot de conclusie dat de verschillende regionale afdelingen wisselend presteren op het gebied van inclusie. “Je ziet dat veel afhangt van de individuele managers. Daar willen we eigenlijk vanaf. Omdat sommige regio’s al meer ervaringen hebben opgedaan, hebben we ook veel goede voorbeelden in de eigen organisatie. Zo kunnen de regio’s leren van elkaar. Uiteindelijk willen we structureel meer ruimte bieden aan arbeidsbeperkten. Het is mijn doel om 30 mensen uit de doelgroep een baan te bieden, dit op een totaal van circa 270 medewerkers.”

Theeuwes denkt dat veel winst te behalen is door bij nieuwe vacatures extra alert te zijn of de functie ook geschikt is voor de doelgroep. Ook vroeg ze studenten van een hogeschool om de organisatie door te lichten en te onderzoeken wat voor functies geschikt zouden zijn. “Het kan nooit kwaad eens met een frisse blik naar de organisatie te laten kijken. Dat heeft tot een aantal praktische aanbevelingen geleid, bijvoorbeeld over het belang van passende vacatureteksten. Maar het belangrijkste is dat het een onderwerp is dat nu echt bovenaan de agenda staat!”

Deel dit bericht