Meer werk voor mensen met psychische aandoeningen


Van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben mensen met psychische aandoeningen de meeste problemen bij het vinden van een baan, terwijl werk juist kan bijdragen aan psychisch welbevinden. Daarom lopen er initiatieven om hun positie te verbeteren. Ook in onze regio.

GGZ-instellingen, gemeenten en UWV zijn daarom vanaf medio 2017 nauwer gaan samenwerken om deze mensen naar werk te begeleiden. Toenmalig staatssecretaris Klijnsma stelde 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de arbeidsmarktregio’s die actief aan de slag wilden gaan met het helpen van deze mensen. 31 arbeidsmarktregio’s hebben dat gedaan, waaronder de regio Zuid-Kennemerland & IJmond.

Brede ervaring om tot daadwerkelijke plaatsingen te komen ontbreekt nog. Daarom starten er vier pilots om verdere inzichten en ervaringen op te doen hoe werkgevers deze specifieke doelgroep, mensen met een psychische beperking, kunnen plaatsen en duurzaam aan het werk helpen. Doel is een praktische en voor werkgevers heldere, bruikbare en uitvoerbare werkwijze vast te stellen. Na deze pilots kan landelijke opschaling volgen. Onze regio is geselecteerd als een van de pilotregio’s. Daarom in deze nieuwsbrief veel informatie over GGZ en Werk(gevers).

Deel dit bericht