Meer werkgeversfocus op psychische kwetsbaarheid


Het jaar 2019 stond ook in het teken van de pilot werkgeversfocus op medewerkers met een psychische kwetsbaarheid die AWVN en De Normaalste Zaak Achterhoek, Friesland, Drenthe, Zuid-Kennemerland & IJmond én Midden Utrecht uitvoert.

Doel is om zicht te krijgen op of structurele focus vanuit werkgevers, zodat dit meer duurzame plaatsingen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid oplevert en tegelijkertijd onderzoeken wat werkgevers hierbij nodig hebben.

De deelnemende werkgevers in Utrecht hebben allen de ambitie om een medewerker met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen en worden hierbij gevolgd. Zij hebben met een projectteam vanuit AWVN, De Normaalste Zaak, UWV, Gemeente, WSP en vier GGZ en re-integratie deskundige instellingen de volgende fasen doorlopen: voortraject (intake); matching (van werknemers); plaatsing (van werknemers); duurzame inzetbaarheid en vast contract, doorstroom of mogelijkerwijs uitval.

Resultaten 2019

Sinds de kick-off in mei bij ASR en Buitengewoon heeft de groep werkgevers diverse kennissessies gevolgd, meer geleerd over psychische kwetsbaarheid, ervaringsdeskundigen en GGZ-specialisten het hemd van het lijf kunnen vragen, communicatietechnieken aangeleerd, is de organisatiecultuur onder de loep genomen en heeft men draagvlak op de afdeling gecreëerd.

Natuurlijk is er ook gematcht op vacatures en werkzoekenden. Er is geëxperimenteerd met een papieren match, een gesprek tussen een trajectbegeleider van GGZ en de werkgever en een cv en pitch training bij een werkgever. In totaal kwamen er 10 nieuwe matches tot stand, variërend van een meeloopweek, leerwerkplek, proefplaatsing en een betaald contract van 16 uur per week.

Hierbij zijn diverse communicatiematerialen en handreikingen voor duurzame plaatsingen ingezet en getoetst. In 2020 gaan we door met het volgen van de plaatsingen, met financiële ondersteuning van het ministerie van SZW.

Doorstart 2020

We zijn nog op zoek naar werkgevers die in 2020 willen aansluiten. We streven naar een diverse groep ambassadeurs die mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam aan het werk willen helpen. Klik hier voor meer informatie en meld je aan!