Meerlanden


Wat is de motivatie van bedrijf Meerlanden om aan de slag te gaan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Een van onze strategische speerpunten is “meer mogelijkheden voor mensen”, omdat wij geloven dat een ieder kwaliteiten heeft en werk bijdraagt aan eigenwaarde en zingeving.
Door de veelzijdigheid aan het werk op verschillende doe- en denkniveau’s heeft Meerlanden een grote diversiteit aan medewerkers. Wij streven naar een gezonde en eerlijke sociale kringloop en bieden arbeidskansen voor iedereen. Meerlanden heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt of medewerkers die een bijstandsuitkering ontvangen. Dit gebeurt in samenwerking met meerdere aandeelhoudende gemeenten en lokale sociale werkvoorzieningen. Als organisatie hebben we ons de ambitie gesteld om zowel reguliere werkzaamheden, nieuwe werkzaamheden en projecten continu te bekijken welke kansen hier liggen voor “participatiemedewerkers”. Het type werkzaamheden binnen Meerlanden leent zich hiervoor en het management is door de jarenlange ervaring gewend om met deze doelgroep te werken.

Wat wil je de komende periode (bv jaar) bereiken in samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Huidige inzet verhogen met 5% voor 2014.

• Wat is de eerste stap die je gaat ondernemen om deze doelstelling te behalen?
Met sociale werkvoorzieningschappen en gemeenten werken wij samen om juist deze mensen aan de slag te helpen. Vandaar dat Meerlanden de ambitie heeft om een werkleer organisatie voor de regio te worden, die gemeenten helpt in de doorbegeleiding van medewerkers naar arbeid en richtlijnen opstelt voor de afspraken met partners (gemeenten en SW-bedrijven). In ons inkoopbeleid vragen wij, door middel van marktconsultatie, aan bedrijven met wie wij samenwerken of zij kansen en mogelijkheden zien voor inzet van “participatiemedewerkers”. Nog verder doorvertalen van functies naar taken (jobcarving), zodat alle competentiegerichte taken (en dus geen vakmanschap of specialisme) in kaart zijn gebracht en daar waar mogelijk gebundeld tot een volwaardige functie.

• Welke knelpunten ervaar je bij het realiseren van deze doelstelling?
Medewerking van gemeenten, zien van nut en noodzaak.
Medewerking van bedrijven, zien van nut en noodzaak.
Minder regelgeving, meer mogelijkheden tot ondernemen.
Integrale aanpak binnen gemeenten van uitdagingen, minder ‘schotten denken’ bij gemeenten (bv ik ben van fysieke domein, ik ben van sociale domein).
Integraal kijken, integraal denken, integraal doen.

Met welke uitvoeringspartij werk je goed samen voor het vinden, plaatsen en of begeleiden van kandidaten en waarom?

SW-bedrijven: AM Groep, de Mare Groep en Paswerk, een aantal strategische partners. Met name met het SW-bedrijf AM Groep en strategische partner Hoek hoveniers werken we goed samen, omdat zij met name kijken “hoe kan het wel in plaats van hoe kan het niet” en we pamperen niet.

Wat verwacht je van het partnerschap van De Normaalste Zaak?

Bekijken van complexe vraagstukken, realiseren van vernieuwende –hogere orde– oplossingen die op korte en langere termijn sociale meerwaarde creëren door middel van een synergetische win-win benadering met alle relevante stakeholders en een sluitend business (financierings- en verdien) model.

Men mag van de organisatie Meerlanden inzet, kennisdeling, bedrijfsbezoek, presentaties, tijd en energie verwachten.

Op welke prestatie op het gebied van inclusief ondernemen binnen het bedrijf bent u het meest trots?

Ik ben er het meest trots op dat onze teamleiders daadwerkelijk inzet van participatiemedewerkers ondersteunen. Want zij moeten het uiteindelijk doen en begeleiden.
Daarnaast runnen we een volledige kringloopwinkel met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (sociale werkvoorziening, bijstand, vrijwilligers).

Deel dit bericht