MEO: Het doel is altijd een vast dienstverband


MEO (media en ondersteuning) uit Alkmaar houdt zich zowel online als offline bezig met allerhande grafische werkzaamheden en doet dat met name om jongeren met een beperking een springplank naar de arbeidsmarkt te bieden.

Bas Leenders geeft – samen met initiatiefnemer en uitgever Edwin Teljeur en Joost van der Burght die het online gedeelte runt – leiding aan MEO en is verantwoordelijk voor de personele kant. “Edwin had een uitgeverij en was op scholen actief. Daar zag hij dat niet elke leerling aansluiting vond bij de arbeidsmarkt. Daarom wil hij met MEO deze leerlingen in het grafische vak laten instromen.”

MEO ontwikkelt online-dienstverlening als sites en apps en offline drukwerk als wijkkranten, periodieken en bladen van patiëntenverenigingen. “Wij bieden onze klanten vanzelfsprekend goede producten, maar hebben de werkplek zo ingericht dat ook jongeren die gewoon wat meer tijd nodig hebben, goed uit de verf kunnen komen. Denk aan een rustige omgeving en intensieve begeleiding. We kunnen ook niet iedere kandidaat aannemen die dat zou willen, dan zou de kwaliteit van de begeleiding namelijk in het geding komen.”

De afgelopen jaren kende MEO een behoorlijke groei en op de locatie in Alkmaar werden al 27 leerlingen (in totaal 40) naar werk begeleid. Drie van de acht medewerkers kregen na hun leer-/werkperiode een vast contract bij de stichting aangeboden. “Tijdens die leer-/werkperiode werken we aan inhoudelijke vaardigheden, onder begeleiding van onze leermeesters, en met de jobcoach ook aan werknemersvaardigheden. Het doel is altijd een vast dienstverband. Is het niet bij ons dan zetten we ons in om de leerling elders onder te brengen.”

Weten ons te vinden

Kandidaten weten MEO op eigen houtje te vinden en Leenders en zijn collega’s werken ook intensief samen met verschillende scholen. “De scholen weten dat er bij ons plek is voor leerlingen die inhoudelijk goed zijn, maar behoefte hebben aan een sociaal veilige omgeving.”

Om dat aanbod de komende jaren nog verder te kunnen vergroten, zijn Leenders en zijn collega’s van plan om ook een vestiging in Amsterdam te openen. “Wij zijn nu al veel actief in de regio Groot Amsterdam, dus een vestiging daar ligt voor de hand. Zo zouden we meer opdrachten aan kunnen en er dus ook voor zorgen dat we nog meer mensen naar werk begeleiden.”