MFC Doelum: We zijn er voor en door de gemeenschap


Het gloednieuwe sport- en cultuurcomplex MFC Doelum in Renkum biedt verschillende sportfaciliteiten, een multifunctionele theaterzaal, kantoorruimtes en, als kloppend hart, een horecagelegenheid. “Mensen van verenigingen, organisaties en inwoners van Renkum kunnen elkaar hier ontmoeten,” zegt Astrid de Bondt, uitbaatster van het complex.

Talloze verenigingen en organisaties vinden in Doelum een plek om samen te werken en te ontspannen. “De gemeente heeft er heel bewust voor gekozen om het complex op een inclusieve manier te runnen, zodat het echt een locatie voor iedereen zou zijn.” De Bondt zelf heeft de ideale achtergrond om de organisatie op even professionele als inclusieve manier te leiden. “Ik heb een achtergrond in de horeca, maar ben ook jaren docent geweest op het mbo. Daardoor ken ik de vereisten van het vak en weet ik wat er nodig is om mensen te begeleiden.”

In dienst, op stage en als vrijwilliger

De Bondt en haar mensen zorgen voor een veilige, schone en gezellige accommodatie en zijn verantwoordelijk voor het horecagedeelte. “Dat doen we met een basisbezetting van betaalde krachten. Op dit moment zijn dat er vijf, waarvan een met een Wajong-status. Daarnaast maken we veel gebruik van vrijwilligers, die – ook in het kader van re-integratie – nuttige ervaringen op kunnen doen. Verder bieden we stageplekken voor mensen die aan de horeca willen snuffelen.”

Ook bij de taken die uitbesteed zijn, de schoonmaak met name, is volop rekening gehouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het schoonmaakbedrijf heeft zich verplicht tenminste 50% van de mensen die hier werken uit de doelgroep van de Participatiewet te halen. “Dat past bij onze kernwaarden: we willen mensen verbinden en er echt voor iedereen zijn.”

Een beetje losjes

De Bondt onderstreept het belang van een goede en uitnodigende horecagelegenheid in het complex. “We zijn er natuurlijk voor de verenigingen en organisaties die een plek hebben in het complex. Maar we hebben ook echt een buurtfunctie. Daarom hanteren we vriendelijke prijzen. We willen professioneel werken en goede service bieden. Tegelijkertijd doen we dat wel vanuit onze inclusieve visie en dat betekent dat het af en toe best een beetje losjes mag zijn of anders mag gaan dan bij een ‘regulier’ café-restaurant.”

Deel dit bericht