Milieuwerk: Het moet leuk zijn en als het niet leuk is, moeten we daar over praten


Het Amsterdamse Milieuwerk spant zich letterlijk en figuurlijk in voor mens en milieu. Het creëert banen in de afvalrecycling, ‘de circulaire economie,’ zoals directeur David Jansen het noemt, voor mensen uit de participatiedoelgroep.

In totaal werken er 80 mensen voor Milieuwerk, waarvan 76 met een indicatie. Wie de stageperiode van maximaal een half jaar succesvol doorkomt, krijgt een arbeidsovereenkomst aangeboden. “Blijft het goed gaan, dan krijg je ‘gewoon’ een vast contract. Alle mensen, maar zeker de kwetsbaren op de arbeidsmarkt, hebben behoefte aan zekerheid. Die bieden wij middels een vast contract. Dat geeft een enorm sterk signaal af. Deze mensen voelen zich – en zijn ook gewoon – volwaardig medewerker van een regulier bedrijf,” zegt Jansen.

Reststromen sorteren

Op de locatie van het Amsterdamse grondstoffen- en energiebedrijf AEB en andere grote commerciële partners, sorteren de mensen van Milieuwerk verschillende recyclebare reststromen. Blijkbaar een groeimarkt, want Milieuwerk groeide van 30 medewerkers in 2013 tot 80 nu en wil de komende acht jaar verdubbelen in medewerkersaantal. “Er is enerzijds behoefte aan onze dienstverlening en anderzijds is er een groep mensen op de arbeidsmarkt die net wat meer steun nodig heeft. Bij ons, als een soort intermediair, vinden die twee aspecten elkaar.”

Milieuwerk biedt geen vacatures met helder omschreven taken. Mensen die beginnen, krijgen de kans te laten zien wat ze kunnen. Ook krijgen ze de kans om te ontdekken waar binnen het bedrijf ze bezig willen zijn. “Er gelden eigenlijk maar twee regels: je moet het een beetje naar je zin hebben en je moet het kunnen communiceren als het misgaat met regel 1. Als het een beetje leuk is, dan komt de rest namelijk vanzelf wel.”

Goede werkgever

Wie dat al te soft in de oren klinkt, vergist zich. Jansen en Milieuwerk pamperen hun mensen niet. “Een groot deel van onze mensen wil maar een ding: gewoon aan het werk gaan. Natuurlijk heeft een flink deel van de mensen te maken met achterliggende problemen, als schulden of verslavingen, en wij houden dat ook goed in de gaten. We kennen onze mensen natuurlijk en we weten naar welke specialisten of instanties we ze door kunnen verwijzen als dat nodig is. Wij willen een goede werkgever zijn. Maar het draait wel om werk.”

Deel dit bericht