Minister Schouten in gesprek met inclusieve werkgevers


Op uitnodiging van De Normaalste Zaak en de Nederlandse politie bracht Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, afgelopen maandag een bezoek aan de Politie Eenheid Den Haag in Leidschendam. Zij ging in gesprek met een aantal werkgevers over hun ervaring met inclusief werkgeverschap. En natuurlijk kwam ook de banenafspraak ter sprake.

Minister Schouten brengt een bezoek aan de werkvloer (© ministerie van SZW)

Maar de middag begon met een bezoek aan de werkvloer, naar de ruimtes waar camerabeeld- en audiospecialisten in opperste concentratie hun belangrijke werk uitvoeren.

Inclusiever door anders organiseren van werk

Voorheen werd dit werk gedaan door reguliere politiemensen, maar sinds een aantal jaar worden hier – in samenwerking met AutiTalent en Ctalents – mensen voor ingezet die dit werk ook, of soms zelfs beter uit kunnen voeren. Jory de Groot, projectleider banenafspraak bij de politie, spreekt van een win-win situatie: politiemensen kunnen zich beter op hun kerntaken richten en mensen die eerst moeilijk een baan konden vinden, zitten hier nu helemaal op hun plek. Gewoon omdat zij werk doen dat aansluit bij hun talent: scherp kunnen focussen en zintuigen inzetten die buitengewoon sterk ontwikkeld zijn.

Ambities

Ook werkgevers ROC Midden-Nederland en VodafoneZiggo waren present. Zij wonden er geen doekjes om: hun medewerkers die onder de banenafspraak vallen (of daar net buiten vallen) hebben hun organisaties absoluut verrijkt. Maar om meer banen te realiseren – en die wens is er – moet er nog wel het een en ander veranderen. Soms intern, bijvoorbeeld als het gaat om functiehuizen waar gecreëerde banen nog geen duurzame plek in hebben. Allemaal geven ze aan dat ze de kans op een vaste aanstelling zo groot mogelijk willen maken, maar dat dit soort ‘systeemaanpassingen’ vaak niet zo makkelijke gerealiseerd kunnen worden. Ook externe factoren spelen een rol: betere ondersteunende regelingen en instrumenten en goede werkgeversdienstverlening kunnen werkgevers helpen om meer en snellere stappen naar een inclusieve organisatie te zetten.

Baankansen zien en creëren

Want hoewel de banenafspraak het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking een flinke impuls heeft gegeven, zijn er ook belangrijke aandachtspunten. Waarom benutten we alle baankansen die er al zijn niet beter door werk net een beetje anders te organiseren? Hoe zorgen we dat mensen vanuit motivatie, vaardigheden en ervaring beter in beeld komen, zodat ze die baankansen ook kunnen pakken?

Steven Hubeek, gangmaker De Normaalste Zaak: “Dit werkbezoek biedt de minister praktische inspiratie voor het komend bestuurlijk overleg op 21 april met werkgevers, vakbonden, gemeenten en UWV over de toekomst van de banenafspraak. Er is in de afgelopen tien jaar al heel veel verbeterd rondom inclusief werkgeverschap. En tegelijkertijd zijn er nog zo veel mensen die niet aan het werk zijn, maar dat wel willen. En dat terwijl er vele vacatures gevuld moeten worden. Dat betekent dat werkgevers en werkzoekenden dichter bij elkaar moeten komen. Werkgevers hebben daar een rol in, bijvoorbeeld door werk anders te organiseren, zoals de politie dat heeft gedaan. Maar ook publieke bemiddelaars kunnen hun rol verstevigen. Bijvoorbeeld door beter naar mensen en hun motivatie en vaardigheden te kijken. De ervaring leert namelijk dat wanneer werkgevers de kans krijgen om zelf zich te verdiepen in kandidaten en met hen in contact komen, er veel meer baankansen ontstaan. Werkgevers zien vaak toch meer mogelijkheden. Een herziene banenafspraak op basis van de geleerde lessen en de huidige situatie op de arbeidsmarkt kan bijdragen aan een bredere inclusieve arbeidsmarkt.”