Mourik Groot-Ammers B.V.: werklozen opleiden voor duurzaam werk in de bouw


Mourik Groot-Ammers B.V., actief in bouw en infra, had geen Participatiewet nodig om ‘inclusief’ te zijn. Het familiebedrijf werkt al sinds de jaren 80 met mensen met een beperking. Personeelsfunctionaris Harnold Speekenbrink vertelt.

quote2“Sociale waarden zitten in ons DNA. We zijn een familiebedrijf dat werkt vanuit sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid, menselijk oogpunt en solidariteitsprincipe. We zijn groot geworden met sociale cohesie en oog voor de menselijke maat. We bieden werk met toekomstperspectief en krijgen er gemotiveerde, vakkundige krachten voor terug.

Zo is onze schoonmaak uitbesteed aan een dame uit het dorp. Zij werkt gedetacheerd via een uitzendbureau met een team dat een paar uur in de avond schoonmaakt.

Social return avant la lettre

In de jaren 80 kwam inclusief ondernemen op onze weg. De gemeente Hilversum had mensen in de bijstand voor wie ze werk wilden creëren. Een soort social return avant la lettre. We hebben toen een gentlemen’s agreement gesloten. Samen met SPG (Samenwerkingsverband aannemersbedrijven) hebben we de BBL-opleiding Vakman VWW Grondweg en waterbouw (mbo-2 en -3) opgezet. Met een leermeester binnen ons bedrijf leidden we destijds kandidaten van de gemeente op. Veel van de deelnemers zijn bij ons doorgestroomd. Er zijn nog steeds medewerkers uit die lichting in dienst, al 20 jaar, waarvan sommige in een leidinggevende functie.

Aanbestedingswet hindernis voor duurzaam inclusief ondernemen

Tegenwoordig geldt de Aanbestedingswet bij inschrijving op bouwprojecten. Bijna altijd gelden er social-returneisen. De controle hierop is overigens niet erg streng, er worden geen sancties opgelegd als een aannemer zich er niet aan houdt.

Wij willen de mensen echt ‘uit de kaartenbak’ krijgen. Met een gemeentelijke opdracht van zes weken, kan je dan niet veel bereiken. Want het gaat om een doelgroep met verschillende beperkingen; niet alleen moeten ze nog werkfit worden en opleiding krijgen, veelal kampen ze ook nog met sociaal-maatschappelijke of financiële problemen. Wij gaan in gesprek met de gemeente over langdurige onderhoudscontracten. Alleen dan kun je zorgen voor begeleiding en werk. Dan renderen de investering in geld en tijd. Niet elke gemeente wil dat, maar de acceptatie neemt toe. Dat blijkt wel uit ons slagingspercentage van 100%.

Ervaren leermeesters bereiken 100% slagingspercentage BBL-opleiding

De selectie voor de BBL-opleiding is natuurlijk belangrijk. Wie instroomt, moet slagen. Daarom selecteren we zelf de kandidaten van de gemeente. We kijken vooral naar sociaal gedrag, hoe de kandidaten in de samenleving staan, en naar hun motivatie. Met jongens uit de polder gaat dat makkelijker dan uit de stad. Onze eigen leermeesters, uitvoerders of voormannen, zijn vaak aan het eind van hun carrière en begeleiden een jongen een-op-een. Ze brengen ze het vak bij, zoals rioleringswerken, grondwerkzaamheden, grondverplaatsing en uitzetwerkzaamheden. Ook begeleiden ze bij sociale of agressieproblemen. Wat we mogen verwachten en hoe we moeten reageren, proberen we van tevoren te bespreken. Dat vraagt sociale vaardigheden van de leermeester, dat kan niet iedereen.

Ook werk voor volwassenen met een arbeidsbeperking

Wij leiden niet alleen jongeren op, maar nemen ook volwassen mensen met een uitkering in dienst als we de mogelijkheid hebben. Zo hebben we bij de afdeling automatisering een medewerker die door een motorongeluk zijn oude beroep als onderhoudsmonteur niet meer kon uitoefenen. Hij kon wel in de binnendienst werken en neemt veel ervaring mee. Hij werkt minder snel, maar als je dat van tevoren weet en iemand doet zijn werk goed, dan is het oké.

Wat levert het Mourik Groot-Ammers op?

  • Voorrang bij inschrijvingen/aanbestedingen van de opdrachtgever, door structureel aantoonbare ervaring met de sroi-paragraaf.
  • Goede, gemotiveerde vakmensen.

Tips voor andere werkgevers?

  • Onderneem inclusief vanuit een langetermijnvisie.
  • Doe het niet omdat de gemeente erom vraagt.
  • Het moet in je bedrijfscultuur passen.