Movares adviseurs & ingenieurs


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

Wij zijn een advies- en ingenieursbureau werkzaam in de infrastructurele wereld.
Met 1200 medewerkers behoren we tot de grotere adviesbureaus in Nederland.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Vanuit onze verantwoordelijkheid als werkgever vinden wij dat Movares, zoveel als mogelijk, een afspiegeling moet zíjn van de maatschappij. Wij zijn een sociale werkgever met een sterk gevoelde verantwoordelijkheid naar de maatschappij.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Vanaf I januari 2012 hebben wij Movares Foundation opgericht. Deze foundation coördineert acties waarbij wij onze kwaliteiten (in denkkracht of capaciteit) kunnen aanwenden voor maatschappelijk relevante activiteiten. Concreet betekent het dat we onze ingenieurs beschikbaar stellen bij het verbouwen van een clubhuis, hebben we continue iemand van Vluchtelingenwerk Nederland die werkervaring opdoet, etc.
Ons doel is dat we met ons imago van ‘Beste Werkgever’ ook invulling willen geven op zichtbare manieren door onze dienstverlening MVO-proof te maken, onze gebouwen zo duurzaam mogelijk in te richten en dus door een duurzaam personeelsbeleid te voeren. Dit initiatief is daar onderdeel van.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Onze vragen/knelpunten zitten vooral in de sfeer van:
Hoe kunnen we aandacht geven aan ‘andere’ groepen op de arbeidsmarkt als de ‘harde eis’ toch is
dat onze medewerkers ten minste beschikken over een HBO/Universitaire opleiding op technisch gebied.
Veel van onze ‘andere’ activiteiten zijn uitbesteed (catering/schoonmaak, receptie etc.).
Uiteraard stellen we eisen aan onze toeleveranciers maar toch….

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Het Beste van 2 Werelden (zíe artikel) is een mooi voorbeeld hoe wij onze denkkracht op een onorthodoxe manier kunnen inzetten.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Een netwerk bieden.