Movares: Samenwerking bij zoeken naar hoogopgeleiden met arbeidsbeperking


Ingenieursbureau Movares adviseert en bouwt niet alleen duurzaam, maar is ook op weg om een inclusieve organisatie te worden. Geschikte kandidaten met een beperking vinden, is een uitdaging. Daarom werkt Ad van Beek, HR-directeur van ingenieursbureau Movares, samen met andere bedrijven om die te vinden.

quote2“We werken vanuit onze kernwaarden: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Die passen we toe op onze rol in de maatschappij door duurzaam te adviseren en te bouwen, maar ook door medeverantwoordelijkheid te nemen voor inclusief ondernemen. Intern is dat zichtbaar, doordat veel medewerkers aandelen in het bedrijf hebben. Ruim de helft van de medewerkers bezit 70% van de aandelen.

We zijn op weg om een inclusieve organisatie te worden. We stellen als opdrachtgever social-returneisen aan onze leveranciers bij wie we diensten als catering, beveiliging en schoonmaak inhuren. Daarnaast zijn we hard op zoek naar nieuwe medewerkers – met een arbeidsbeperking. Want we willen een afspiegeling zijn van de samenleving en die is divers.

Onze inclusieve ambitie

Ons doel is jaarlijks vier tot zes mensen met een beperking een volwaardige, vaste baan te bieden. Deze ambitie hebben we helaas nog niet gehaald, Ook willen we leer-/werkplekken beschikbaar maken, waar mensen ervaring op kunnen doen.

We behandelen mensen uit de doelgroep net als andere sollicitanten. Ze komen in dienst op een jaarcontract en kunnen dan doorstromen naar een vast dienstverband.

Werving en selectie: waar vinden we kandidaten?

Het is voor Movares moeilijk om hoger opgeleide mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vinden. We zoeken mensen met een specialistische, technische opleiding op hbo-/wo-niveau. Andere grote werkgevers in de regio Utrecht bleken met hetzelfde probleem te kampen. Dat werd helemaal duidelijk toen we samen met de gemeente Utrecht aanklopten bij het UWV in de regio Groter Utrecht. Die had slechts 17 hoger opgeleide kandidaten in zijn bestand.

Vanuit deze ervaring ontstond het idee voor een laagdrempelig platform, zonder hulp- of dienstverleners: ‘Utrecht onbeperkt aan de slag’. Vanaf 1 mei 2014 is dit online. Deelnemende bedrijven melden hun vacatures en mensen uit de doelgroep kunnen zelf hun cv plaatsen en solliciteren. Dat werkt. Na enkele tientallen gesprekken hebben we drie mensen uit de doelgroep kunnen aannemen: twee ICT’ers en een bouwkundig ingenieur.

Het initiatief voor het platform is zo succesvol, dat het is omgevormd tot een landelijk initiatief ‘Onbeperkt aan de slag’. Met behulp van De Normaalste Zaak is het platform beschikbaar in andere regio’s, zoals Den Haag, Amsterdam en Groningen. Het concept kan overal in Nederland worden gebruikt.

Movares heeft geleerd dat het loont om meer specifiek te zoeken. We zijn gestart met het plaatsen van twee algemene vacatures op het platform. Daar kregen we erg veel reacties op, maar dat was te ongericht. Nu zoeken we onze kandidaten specifieker – op basis van een concrete vacature.

Leer-/werkplekken: zoeken naar goede matches

We hebben nog een ambitie: leer-/werkplekken beschikbaar stellen voor de doelgroep hoogopgeleiden met een arbeidsbeperking.

We zoeken hier naar creatieve oplossingen vanuit de vraag: waar kunnen we mensen uit de Wajong bij ons plaatsen? Hiervoor hebben we contact met Ctaste, een restaurant dat door slechtzienden en blinden wordt gerund, en waar mensen werkfit worden en hun sterke kanten ontdekken. We hebben nu iemand in dienst die daar vandaan komt. Ook kijken we naar de groep slechthorenden, hoe die bij ons in zijn te passen. We hebben nu iemand een dag per week vrijgesteld om te zoeken naar matches, want het blijft maatwerk.

Via onze Foundation zien we mogelijkheden in de combinatie van vluchtelingen en social return. We moeten realistische doelstellingen hebben. Anno 2015 gaat het bedrijfseconomisch bergopwaarts; er komen meer vacatures met meer kansen en ruimte voor deze doelgroepen.

Wat levert het Movares op?

  • Movares is gebaat bij diversiteit, want ook de klantengroep is divers. Hoe beter we erin slagen om verschillende soorten mensen in dienst te hebben, hoe beter we onze klanten kunnen bedienen.
  • Met inclusief ondernemen kunnen we zowel aan de medewerkers als aan onze leveranciers en klanten laten zien dat we verantwoordelijkheid nemen en op deze wijze bijdragen aan een duurzame maatschappij.

Welke tips heeft u voor andere werkgevers?

Draagvlak creëren voor inclusief ondernemen bij het management was in het begin lastig. Ook waren er vragen van medewerkers over het begeleiden van de nieuwkomer. Ons heeft het geholpen om te starten vanuit het uitgangspunt dat deze medewerker niet anders is dan de anderen. We hebben ons gefocust op de kracht van deze collega. En waar we tegen beperkingen aanliepen, was het probleem met goede wil overbrugbaar.