Netwerk onderwijswerkgevers: inclusie initiatieven


Partners van De Normaalste Zaak zijn verbonden aan tal van inclusieve initiatieven, denk aan pilots, regionale initiatieven, samenwerkingsverbanden enz. In deze sessie werden onderling meerdere inclusie initiatieven uitgewisseld en werden twee onderwijswerkgevers met een succesvol initiatief in beeld gebracht.

De Scholengroep HPC Rotterdam vertelden hun ervaring met Innovatiefonds PROVSO.WORKS: een innovatiefonds die een brug slaat tussen leerlingen in het PRO- en VSO-onderwijs en werkgevers in de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond.

Een voorbeeld is het project Pizzaiolo, waarbij in een van de scholen de productielijn van Domino’s Pizza is nagebouwd, zodat leerlingen in een vertrouwde omgeving het vak kunnen leren. Lees hier het gehele interview.

Hogeschool Amsterdam vertelde over het in dienst nemen van statushouders en hoe belangrijk het is om deze kans van inclusief werkgeverschap te nemen. In veel grote steden is er een enorm lerarentekort in het basis- en middelbaar onderwijs. Gemeente Amsterdam en het UAF zoeken nieuwe kandidaten voor een leerwerktraject in het voortgezet onderwijs. Lees meer over het project dat in meerdere regio’s is opgezet.

Bekijk alle sessie in 2022.