Netwerk onderwijswerkgevers: inventariseren thema’s en aanpak


In de sessie van mei 2022 hebben we de ervaring van onderwijswerkgevers opgehaald, om zo andere deelnemers te inspireren én activeren. We zijn immers een netwerk vóór en dóór onderwijswerkgevers en willen aansluiten op de inclusieve ambities van onderwijsinstellingen.

Er was vertegenwoordiging van elk onderwijsniveau, waarbij er diverse ambities werden uitgesproken: van een inclusievere organisatie zijn, tot aan het concreet vervullen van 34 participatiebanen, monitoren van SROI-afspraken of studenten in doelgroepenregister begeleiden naar werk.

Er bleek redelijk consensus over de knelpunten in de praktijk: tijd, werkdruk, prioriteit, ver van mijn bed, budget, commitment, draagvlak, weerstand en vindbaarheid van de doelgroep werden benoemd.

De ondersteuning vanuit De Normaalste Zaak bleek t.a.v. de knelpunten een oplossing, namelijk: uitbreiding netwerk, deskundigheidsbevordering, best practises delen, inspiratie, casussen bespreken, nieuwe ontwikkelingen van de wetgeving, advies t.a.v. visie & beleid.

Bekijk alle sessie in 2022.

Deel dit bericht