Netwerkdag De Normaalste Zaak en Locus; inspiratie, samenwerking en concrete workshops


Op 27 juni jl. vond de eerste gezamenlijke netwerkdag plaats van Locus en De Normaalste Zaak. In de ochtend werden de aanwezigen geïnspireerd door woorden van Hans van der Steen (AWVN) en pittige panelgesprekken tussen Harry van der Kraats (HR-directeur bij NS en voorzitter van Locus), Bert van Boggelen (De Normaalste Zaak) en Hans van der Steen. Bert van Boggelen: “Elkaar inspireren staat voorop. We staan voor het oplossen van een soort ‘apartheid’ op de arbeidsmarkt, de denk- en leefwerelden liggen uit elkaar, we moeten in elkaars huid kruipen. Alleen dan krijgen mensen met een beperking een structurele plek op de arbeidsmarkt.”

Het middagprogramma was gevuld met een keur aan inspiratiesessies en workshops. Zo vertelde NS over hoe men daar omgaat met functiecreatie ten behoeve van het vergroten van de diversiteit binnen het personeel en liet McDonalds zien hoe men daar in het kader van het plaatsen van Wajongeren met gemeenten en UWV samenwerkt via een digitale toolkit. AWVN en De Normaalste Zaak gaven samen met Accenture een aantal workshops. Jan Mathies en Alex de Graaf van AWVN gingen in gesprek met Hennie Mulders (UWV) en Brigitte van Lierop (Disworks) over de verschillende manieren om om te gaan met de inrichting van je organisatie. Conclusie: aan de (jobcarvings)techniek ligt het niet als het gaat om het slechten van drempels voor mensen met een beperking. Het gaat met name om de mindset, van het hoger mangement en met name ook die op de werkvloer. Hoe inclusief wil je zijn als organisatie? Dit vraagt anders denken van de CEO en ook van adviesbureaus. En natuurlijk moet de (her)inrichting van functies bijdragen aan de ondernemingsdoelstelling. Vanuit UWV werd tijdens deze sessie nog een toelichting gegeven op het jobcarvingstraject dat bij het Slotervaartziekenhuis is gedaan.

De Normaalste Zaak en Accenture lichtten de activiteiten van het grote bedrijven netwerk van De Normaalste Zaak toe en zoomde toen direct op een praktische manier in op één van de grootste problemen bij de plaatsing van mensen met een beperking in reguliere functies: het tot stand komen van de match tussen vraag en aanbod. Aanwezige SW-bedrijven gingen letterlijk in gesprek met aanwezige werkgevers. Conclusie hier was dat werkgevers behoefte hebben aan opleidingsplaatsen en een langdurige relatie met SW-bedrijven. Met opleidingsplaatsen kunnen mensen met een WSW-indicatie worden klaargestoomd voor een functie in het reguliere bedrijfsleven en een langdurige relatie zorgt voor beter wederzijds begrip en een gemakkelijker inspelen op bijvoorbeeld piekdrukte bij een werkgever. Daarnaast kwam ook de rol van de uitzendbureaus aan de orde: hoe zou die ingevuld moeten worden met het oog op mensen met een arbeidsbeperking?

De Normaalste Zaak liet daarnaast verder samen met R2M uit Zuid Limburg zien wat een geslaagde lokale aanpak zou kunnen zijn: vorm een netwerk van bedrijven rondom één SW-bedrijf.