Netwerk Drechtsteden


Dit is hét regionale netwerk in de arbeidsmarktregio Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam) van werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is. Dit netwerk kenmerkt zich door bedrijven die verantwoordelijkheid nemen, kennis delen en resultaten laten zien. De Normaalste Zaak Drechtsteden werkt samen met Baanbrekend Drechtsteden en Werkgevers Drechtsteden.

Werkgevers in het netwerk van De Normaalste Zaak Drechtsteden:

 • zijn onderdeel van een vooraanstaand werkgeversnetwerk in de arbeidsmarktregio Drechtsteden en van het landelijk werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak;
 • leveren samen met andere werkgevers een belangrijke bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk probleem (MVO);
 • versterken hun organisatie door meer inclusie en diversiteit op de werkvloer.

Uitgangspunten en afspraken [wpex more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

 • Van, voor en door werkgevers
  De Normaalste Zaak Drechtsteden is een netwerk van, voor en door werkgevers. Werkgevers (en/of ondernemersverenigingen) besturen het netwerk, organiseren (mede) de activiteiten, stellen hun locatie beschikbaar, wisselen kennis en informatie en kandidaten uit. Kortom gelijkgestemde werkgevers nemen samen verantwoordelijkheid voor hun netwerk. Wederkerigheid is daarbij essentieel. Brengen en halen zijn in evenwicht.
 • Banen voor een inclusieve arbeidsmarkt
  Werkgevers willen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt en werkvloer die een afspiegeling is van de samenleving. Ze leveren o.a. een bijdrage aan het sociaal akkoord (100.000/25.000 banen) door duurzaam werk voor de brede doelgroep te creëren in het eigen bedrijf en bij toeleveranciers. Bij het zoeken, vinden en plaatsten van kandidaten wordt samengewerkt met Baanbrekend Drechtsteden. Meet & Greets kunnen worden benut als instrument om in contact te komen met kandidaten uit de doelgroep.
 • Ambitie en transparantie
  Werkgevers zijn open en transparant over hun ambities op het gebied van inclusief ondernemen. Binnen een half jaar formuleert elke deelnemende werkgever een ambitie voor het concreet aantal te realiseren banen voor mensen met een arbeidsbeperking/afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt continue gerapporteerd op de voortgang. De ambities en realisaties van de werkgevers communiceren we alleen als netwerk als geheel.
 • Het delen van kennis, netwerk en kandidaten
  Werkgevers delen hun kennis en ervaring in het netwerk en helpen elkaars knelpunten op te lossen. Gewerkt wordt aan (innovatieve) vormen van samenwerking die leiden tot meer duurzame werkgelegenheid voor de doelgroep. Minimaal zes keer per jaar komt het netwerk bij elkaar in kennis-/inspiratie-/werk-/intervisie- en andere sessies.
 • Ambassadeur voor de inclusieve arbeidsmarkt
  Werkgevers die zich aansluiten bij De Normaalste Zaak Drechtsteden, en die een deel van hun ambitie hebben gerealiseerd, vervullen ook een ambassadeursrol binnen en buiten het netwerk. Ons netwerk dient als magneet en katalysator voor andere werkgevers om ook met inclusief ondernemen aan de slag te gaan.
 • In samenwerking met de doelgroep en in dialoog met de overheid
  Werkgevers willen het gesprek aangaan met de doelgroep (niet over, maar samen met) en overheden en instanties over een betere uitvoeringspraktijk. Werkgevers leveren gevraagd en ongevraagd input voor de dialoog met de (lokale) overheid over de (on)werkbaarheid van de Participatie- en/of Quotumwet.

Meer informatie en aanmelden

Elke werkgever die zich kan vinden in de uitgangspunten en zich actief wil inzetten om banen te realiseren is van harte welkom om zich aan te melden. Deelname is kosteloos. Neem contact op met De Normaalste Zaak Drechtsteden of meld je hier aan.
[/wpex]