Netwerk Groot-Amsterdam


De Normaalste Zaak Groot-Amsterdam is hét netwerk van werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is. Dit netwerk kenmerkt zich door bedrijven die verantwoordelijkheid nemen, kennis delen en resultaten laten zien! Het is een vervolg op de “Ambitie van Zuid” en op 8 juni 2015 gelanceerd door De Normaalste Zaak in samenwerking met ondernemersvereniging ORAM, VNO-NCW en Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam.

Werkgevers in het netwerk De Normaalste Zaak Groot-Amsterdam:
• zijn onderdeel van een vooraanstaand werkgevers netwerk in groot Amsterdam en van het landelijk werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak,
• leveren samen met andere werkgevers een belangrijke bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk probleem (MVO),
• versterken hun organisatie door meer inclusie en diversiteit op de werkvloer.

Uitgangspunten en afspraken  [wpex more=”lees meer” less=”lees minder”]

 • Banen voor een inclusieve arbeidsmarkt
  Werkgevers willen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt en werkvloer die een afspiegeling is van de samenleving. Ze leveren een bijdrage aan het sociaal akkoord (100.000 banen) door werk voor de brede doelgroep te creëren in het eigen bedrijf en bij toeleveranciers. Onbeperkt aan de Slag wordt benut als instrument om in contact te komen met kandidaten uit de doelgroep.
 • Ambitie en transparantie
  Werkgevers zijn open en transparant over hun ambities op het gebied van inclusief werkgeven. Binnen een jaar wordt een ambitie geformuleerd voor het concreet aantal te realiseren banen voor mensen met een arbeidsbeperking (ook hoger opgeleiden). Drie keer per jaar wordt gerapporteerd op de voortgang. De ambities en realisaties van de werkgevers communiceren we alleen als netwerk als geheel.
 • Het delen van kennis & netwerk
  Werkgevers delen hun kennis en ervaring in het netwerk om elkaars knelpunten op te lossen. Daarnaast hebben werkgevers ook een ambassadeursrol en dragen zij bij aan activiteiten voor kennisdeling binnen en buiten het netwerk. Werkgevers vragen aandacht voor de inclusieve arbeidsmarkt in hun eigen netwerk en motiveren collega werkgevers.
 • In dialoog met de overheid
  Werkgevers willen het gesprek aangaan met overheden en instanties over een betere uitvoeringspraktijk. Daarvoor leveren werkgevers gevraagd en ongevraagd input voor de dialoog te met de (lokale) overheid over de (on)werkbaarheid van de Participatie- en/of Quotumwet.

[/wpex]

[show-logos orderby=’title’ category=’99vanamsterdam’ activeurl=’new’ style=’normal’ interface=’grid5′ tooltip=’true’ description=’false’ limit=’0′ filter=’false’ ]