Netwerk Haaglanden


De Normaalste Zaak Haaglanden bouwt aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin het talent van iedereen die kan én wil werken welkom is. Daarmee geven de bedrijven invulling aan de Participatiewet, het Sociaal akkoord, hun eigen MVO-doelen en aan eigentijds goed werkgeverschap.

Wat doet De Normaalste Zaak Haaglanden? Lees meer