Netwerk Maastricht-Heuvelland


De Normaalste Zaak Maastricht-Heuvelland is een netwerk van werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is. Dit netwerk kenmerkt zich door bedrijven die verantwoordelijkheid nemen, kennis delen en resultaten laten zien!

Werkgevers in het netwerk van De Normaalste Zaak Maastricht-Heuvelland:
• zijn onderdeel van een vooraanstaand werkgevers netwerk in Zuid-Limburg en van het landelijk werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak,
• leveren samen met andere werkgevers een belangrijke bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk probleem (MVO),
• versterken hun organisatie door meer inclusie en diversiteit op de werkvloer.

Uitgangspunten en afspraken [wpex more=”lees meer” less=”lees minder”]

Banen voor een inclusieve arbeidsmarkt
Werkgevers willen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt en werkvloer die een afspiegeling is van de samenleving. Ze leveren een bijdrage aan het sociaal akkoord (100.000 banen) door werk voor de brede doelgroep te creëren in het eigen bedrijf en bij toeleveranciers.

Ambitie en transparantie
Werkgevers zijn open en transparant over hun ambities op het gebied van inclusief werkgeven. Binnen een jaar wordt een ambitie geformuleerd voor het concreet aantal te realiseren banen voor mensen met een arbeidsbeperking (ook hoger opgeleiden). Drie keer per jaar wordt gerapporteerd op de voortgang. De ambities en realisaties van de werkgevers communiceren we alleen als netwerk als geheel.

Het delen van kennis & netwerk
Werkgevers delen hun kennis en ervaring in het netwerk om elkaars knelpunten op te lossen. Daarnaast hebben werkgevers ook een ambassadeursrol en dragen zij bij aan activiteiten voor kennisdeling binnen en buiten ons netwerk. Werkgevers vragen aandacht voor de inclusieve arbeidsmarkt in hun eigen netwerk en motiveren collega werkgevers.

In dialoog met de overheid
Werkgevers willen het gesprek aangaan met overheden en instanties over een betere uitvoeringspraktijk. Daarvoor leveren werkgevers gevraagd en ongevraagd input voor de dialoog te met de (lokale) overheid over de (on)werkbaarheid van de Participatie- en/of Quotumwet.

[/wpex]

[show-logos orderby=’title’ category=’99vanmaastricht-heuvelland’ activeurl=’new’ style=’normal’ interface=’grid5′ tooltip=’true’ description=’false’ limit=’0′ filter=’false’ ]