Netwerk Maastricht-Heuvelland


De Normaalste Zaak Maastricht-Heuvelland is een netwerk van werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is. Dit netwerk kenmerkt zich door bedrijven die verantwoordelijkheid nemen, kennis delen en resultaten laten zien!

Werkgevers in het netwerk van De Normaalste Zaak Maastricht-Heuvelland:
• zijn onderdeel van een vooraanstaand werkgevers netwerk in Zuid-Limburg en van het landelijk werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak,
• leveren samen met andere werkgevers een belangrijke bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk probleem (MVO),
• versterken hun organisatie door meer inclusie en diversiteit op de werkvloer.

Uitgangspunten en afspraken lees meer