Netwerk Twente


De Normaalste Zaak Twente is een netwerk van Twentse werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is. Dit netwerk kenmerkt zich door bedrijven die verantwoordelijkheid nemen, kennis delen en resultaten laten zien!

Ons netwerk richt zich op het vergroten van (duurzame) werkgelegenheid voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Twente. De Normaalste Zaak Twente zet zich in voor: [wpex more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

  • werkgevers enthousiasmeren om ruimte te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • het genereren van meer werkgelegenheid in Twente middels pilotprojecten;
  • waardering en opdrachten voor inclusieve werkgevers (o.a. via SROI);
  • het creëren van duurzame arbeidsrelaties;
  • het ontwikkelen van nieuwe samenwerkings- en verdienmodellen;
  • een constructieve samenwerking met andere werkgeversnetwerken en instanties als WSP, UWV en gemeenten.

De Normaalste Zaak Twente is mede een initiatief van: Visschedijk, Thales, Sallandse Wegenbouw, Groene Taxi, Bolletje, Axent Groen en IKT (Industriële Kring Twente).

Samen bouwen we zowel landelijk als regionaal samen aan een arbeidsmarkt waar ruimte is voor iedereen die wil en kan werken.

Onze uitgangspunten:

Banen voor een inclusieve arbeidsmarkt
Werkgevers willen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt en werkvloer die een afspiegeling is van de samenleving. We leveren een bijdrage aan het sociaal akkoord (100.000 banen) door werk voor de brede doelgroep te creëren in het eigen bedrijf en bij toeleveranciers. Werkgevers zijn innovatief in het contact zoeken met werkzoekenden. We organiseren maandelijks ontmoetingen tussen werkgevers (kennissessies) en werkzoekenden (meet en greets).

Ambities tonen en transparant zijn
Werkgevers zijn open en transparant over hun ambities op het gebied van inclusief werkgeven. Op deze website is zichtbaar welke werkgevers zich inzetten voor de inclusieve arbeidsmarkt. Binnen een half jaar wordt een ambitie geformuleerd voor het concreet aantal te realiseren banen voor mensen met een arbeidsbeperking (ook hoger opgeleiden).

Kennis en ervaring delen
Delen van kennis en ervaring, o.a. rondom begeleiding van de doelgroep/training van leidinggevenden Daarnaast hebben werkgevers ook een ambassadeursrol en dragen zij bij aan activiteiten voor kennisdeling binnen en buiten ons netwerk.

In dialoog met de overheid
Werkgevers willen het gesprek aangaan met overheden en instanties over een betere uitvoeringspraktijk. Dus: eenvoudiger regels, duurzame SROI, direct contact met kandidaten.

[/wpex]

 

[show-logos orderby=’title’ category=’99vantwente’ activeurl=’new’ style=’normal’ interface=’grid5′ tooltip=’true’ description=’false’ limit=’0′ filter=’false’ ]