Netwerk Utrecht


Dit is hét regionale netwerk in de arbeidsmarktregio Utrecht (Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist) van werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is. Dit netwerk kenmerkt zich door bedrijven die verantwoordelijkheid nemen, kennis delen en resultaten laten zien! De Normaalste Zaak Utrecht werkt samen met de Utrechtse werktafel, waarin diverse gemeenten, UWV, werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn.

Werkgevers in het netwerk van De Normaalste Zaak Utrecht:

 • zijn onderdeel van een vooraanstaand werkgeversnetwerk in de arbeidsmarktregio Utrecht en van het landelijk werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak;
 • leveren samen met andere werkgevers een belangrijke bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk probleem (MVO);
 • versterken hun organisatie door meer inclusie en diversiteit op de werkvloer.

Uitgangspunten en afspraken [wpex more=”lees meer” less=”lees minder”]

 • Ambitie en transparantie
  Werkgevers zijn open en transparant over hun ambities op het gebied van inclusief werkgeven. Binnen een jaar wordt een ambitie geformuleerd voor het concreet aantal te realiseren banen voor mensen met een arbeidsbeperking (ook hogeropgeleiden). De ambities en realisaties worden gemonitord binnen het netwerk en de resultaten communiceren we vanuit het collectieve netwerk.
 • Banen voor een inclusieve arbeidsmarkt
  Werkgevers willen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt en werkvloer die een afspiegeling is van de samenleving. Ze leveren een bijdrage aan het Sociaal akkoord door werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren in het eigen bedrijf en bij toeleveranciers. Platforms als ‘Onbeperkt aan de Slag’ en diverse pilots worden voor het realiseren van de gestelde ambitie benut.
 • Het delen van kennis & netwerk
  Werkgevers delen hun kennis en ervaring in het netwerk. Daarnaast hebben werkgevers ook een ambassadeursrol en dragen zij bij aan activiteiten voor kennisdeling binnen en buiten ons netwerk. Werkgevers vragen aandacht voor een bijdrage aan de inclusieve arbeidsmarkt in hun eigen netwerk en motiveren collega werkgevers.
 • In dialoog met de overheid
  Werkgevers willen het gesprek aangaan met overheden en instanties over een betere uitvoeringspraktijk. Daarvoor leveren werkgevers gevraagd en ongevraagd input voor de dialoog te met de (lokale) overheid over de (on)werkbaarheid van bepaalde regelingen en initiatieven rondom de doelgroep en de Participatiewet.

Meer informatie en aanmelden
Elke werkgever die zich kan vinden in de uitgangspunten en zich actief wil inzetten om banen te realiseren is van harte welkom om zich aan te melden. Deelname is kosteloos. Neem contact op met De Normaalste Zaak Utrecht of meld je hier aan.

[/wpex]

[show-logos orderby=’title’ category=’99vanutrecht’ activeurl=’new’ style=’normal’ interface=’grid5′ tooltip=’true’ description=’false’ limit=’0′ filter=’false’ ]