Netwerk Zuid-Kennemerland & IJmond


Dit is hét regionale netwerk van werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is. Dit netwerk kenmerkt zich door bedrijven die verantwoordelijkheid nemen, kennis delen en resultaten laten zien! Het is een initiatief van De Normaalste Zaak, in samenwerking met het Regionaal Werkbedrijf, MKB Haarlem, OV IJmond en het Werkgeversservicepunt.

Werkgevers van De Normaalste Zaak Kennemerland & IJmond:

  • zijn onderdeel van een vooraanstaand werkgeversnetwerk in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond en van het landelijk werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak;
  • leveren samen met andere werkgevers een belangrijke bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk probleem (MVO);
  • versterken hun organisatie door meer inclusie en diversiteit op de werkvloer.

Uitgangspunten en afspraken lees meer