Over onze netwerken


De Normaalste Zaak initieert samen met andere partijen netwerken – in een regio, over een specifiek thema of vanuit een sector.

Samen optrekken

Een regionale focus maakt het makkelijker voor werkgevers om samen op te trekken bij vraagstukken die om lokale kennisuitwisseling en oplossingen vragen. Maar er zijn ook netwerken rond een specifiek thema of vanuit een bepaalde sector.
Landelijk is ons netwerk actief voor het verspreiden van ervaringen en kennis en voor een krachtige dialoog met landelijke stakeholders en politiek.

Banen voor een inclusieve arbeidsmarkt

Werkgevers willen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt en een werkvloer die een afspiegeling is van de samenleving. Ze leveren een bijdrage aan het sociaal akkoord (100.000 banen) door werk voor de brede doelgroep te creëren in het eigen bedrijf en bij toeleveranciers. Onder andere Onbeperkt aan de Slag wordt benut als instrument om in contact te komen met kandidaten uit de doelgroep.

Ambitie en transparantie

Werkgevers zijn open en transparant over hun ambities op het gebied van inclusief werkgeven. Binnen een jaar wordt een ambitie geformuleerd voor een concreet aantal te realiseren banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij kunnen o.a. AWVN-adviseurs ondersteunen via workshops en kennissessies.

Netwerk en kennis delen

Werkgevers delen hun kennis en ervaring in het netwerk om elkaars knelpunten op te lossen. Daarnaast hebben werkgevers ook een ambassadeursrol en dragen zij bij aan activiteiten voor kennisdeling binnen en buiten het landelijke, regionale, sectorale of thematische netwerk. Werkgevers vragen aandacht voor een bijdrage aan de inclusieve arbeidsmarkt in hun eigen netwerk en motiveren collega-werkgevers.

In dialoog met de overheid

Werkgevers willen het gesprek aangaan met overheden en instanties over een betere uitvoeringspraktijk. Daarvoor leveren werkgevers gevraagd en ongevraagd input voor de dialoog met de (lokale) overheid over de regelgeving en beleid rondom inclusief werkgeven.

Regionale netwerken

In verschillende regio’s zijn regionale netwerken op opbouw of al aan de slag, zoals in Twente, Zwolle en Zuid-Kennemerland&IJmond. Partners kunnen deelnemen aan meerdere netwerken. Landelijk werkende bedrijven of partners met meerdere vestigingen hebben zo de mogelijkheid om de aandacht voor inclusief werkgeven intern te spreiden en te verbreden over meerdere locaties.

Helpdesk

Als partner van De Normaalste Zaak kunt u gebruikmaken van onze helpdesk. U kunt er terecht met al uw vragen over inclusief werkgeven.
Telefoon 070 850 86 60 / e-mail helpdesk@denormaalstezaak.nl

Ook bij u in de buurt?

Ziet u mogelijkheden om samen met andere werkgevers te starten met een netwerk – in uw regio, vanuit uw sector of over een thema? Neem dan contact met ons op met via info@denormaalstezaak.nl