Niemand tussen wal en schip


CirculusBerkel_Cambio

Wajongers aan het werk bij partner Circulus-Berkel

Vroeger was niet alles beter. Ik ben er dan ook een voorstander van nieuwe ontwikkelingen de kans te geven. Maar ook verbeteringen hebben tijd nodig om tot volle wasdom te komen. Dat geldt bijvoorbeeld zeker voor de nieuwe instroom in het doelgroepenregister.

De doelgroep die vroeger voor de Wajong in aanmerking zou komen, moet zich nu melden bij het gemeenteloket. Daar wordt de balans opgemaakt en het loket kan mensen doorsturen naar het UWV voor een keuring. Wat blijkt? 9 van de 10 keer keurt het UWV de kandidaat, waarvan de gemeente dus vindt dat die niet in staat is om alleen het minimumloon te verdienen, af en stuurt hem of haar terug naar de gemeente. Zo begint een gevaarlijk spelletje pingpong tussen de instanties met grote gevolgen voor de mensen die het betreft. Die dreigen immers tussen de wal en het schip te vallen.

Hoewel ik me terdege besef dat deze nieuwe manier van werken de tijd moet krijgen om de goede vorm te vinden, hebben we niet de luxe om al te lang te wachten. De komende maanden komt er weer een nieuwe lichting scholieren, onder andere praktijkscholen, die gevangen dreigen te worden tussen de gemeentelokketten en de UWV’s. Dat mogen we niet laten gebeuren.

We moeten deze groep meteen oppakken. Wie eenmaal in de knel van de instanties komt, loopt langdurige achterstand op de arbeidsmarkt op. Daarom zouden we het simpel moeten houden. Niet om UWV en gemeenten er per se buiten te houden, maar om een snelle en efficiënte oplossing te vinden voor de doelgroep.

Laten we scholen, die de jongeren als geen ander kennen een rol geven in de ‘keuring’ van hun scholieren en daarna, in samenwerking met de werkgevers in de omgeving aan een werk te helpen. Laat UWV en gemeenten dat ondersteunen met de instrumenten die een werkgever nodig heeft om dat mogelijk te maken (inderdaad een no-riskpolis, een vergoeding voor extra begeleiding en loonkostensubsidie). Gewoon doelmatig en praktisch handelen. In het belang van de jongere en de maatschappij!

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen.E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933

Deel dit bericht