Nieuwe brochure ‘Hoezo beperkt?’


De Normaalste Zaak en Accenture hebben de brochure ‘Hoezo beperkt? Succesverhalen over inclusief ondernemen’ uitgebracht. 

Organisaties die inclusief ondernemen hebben een voorsprong in een krapper wordende arbeidsmarkt. De nieuwe generatie werknemers en consumenten vragen om betrokken ondernemerschap. En de overheid stelt inclusief ondernemen (social return) steeds vaker als voorwaarde voor het verstrekken van opdrachten.

De brochure gaat over arbeidsdeelname door mensen met een beperking en laat zien dat hierbij het nodige komt kijken, maar dat het voor elk bedrijf mogelijk is om mensen uit deze groep aan te nemen en op duurzame wijze in het bedrijf in te zetten. Dat het kan, blijkt uit de succesverhalen van elf organisaties die al talloze plaatsingen hebben gerealiseerd.

De brochure is een uitgave van Accenture en het Grote Bedrijvennetwerk van De Normaalste Zaak.