Nieuwe wet leidt tot discriminatie


Dit betoog van Bert van Boggelen heeft op 5 december in Trouw gestaan.

Steeds meer werkgevers- en werknemersorganisaties zijn bezig banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de zogeheten Quotumwet. Die bepaalt voor bedrijven hoeveel mensen uit die doelgroep zij in dienst moeten hebben. De wet heeft dus hetzelfde doel: mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen.

Het wetsvoorstel beperkt zich echter tot mensen in Wajong, Wsw en Wwb die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Daardoor worden arbeidsbeperkten die wél het minimumloon of meer kunnen verdienen, uitgesloten van de voordelen die de wet toekent aan mensen met een arbeidsbeperking. Terwijl het doel zou moeten zijn dat alle werkzoekenden met een arbeidsbeperking naar vermogen kunnen werken.

Bedrijven zullen zich onder de nieuwe wet vooral richten op het behalen van de gestelde aantallen uit de wettelijk vastgelegde doelgroep (‘minder dan minimumloon’). De vele kennisintensieve bedrijven in Nederland, die overwegend functies voor middelbaar en hogeropgeleiden hebben, worden niet uitgedaagd een bijdrage te leveren. Zij worden bijna gedwongen hun ‘verplichtingen’ af te kopen door de wettelijke boete te betalen.

Bij alle bijeenkomsten blijkt dat de doelgroep, werkgevers en vakbonden het roerend eens zijn: alle werkzoekenden met een arbeidsbeperking moeten tot de doelgroep van de Quotumwet horen. Een duidelijke boodschap. Een ander probleem met het wetsvoorstel betreft uitbesteding, bijvoorbeeld van schoonmaak, beveiliging, ICT, groenvoorziening, catering. Als de wetgever iedereen wil laten meedoen en meewerken, moeten de werkuren van mensen met een arbeidsbeperking meetellen bij de opdrachtgever. Zo worden leveranciers én opdrachtgevers gestimuleerd meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Het huidige wetsvoorstel maakt echter nog steeds onderscheid tussen zelf uitgevoerd werk en ingekocht werk.

Daarom een dringende oproep aan de Tweede Kamer: verruim de doelgroep van de Quotumwet tot alle werkzoekenden met een structurele beperking en laat de prestaties van de opdrachtnemer meetellen bij de opdrachtgever. Dat is de enige manier om duurzame werkgelegenheid voor deze groep te creëren.

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen.E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933

Deel dit bericht