Nieuwsbrief april 2013



Sociaal akkoord goed voor werkgevers en arbeidsgehandicapten

Op 18 april hebben sociale partners en kabinet een sociaal akkoord gesloten. Daarbij zijn onder andere afspraken gemaakt over het aan het werk helpen van (op termijn) 100.000 mensen met een beperking. Het 5% quotum is voorlopig in de ijskast gezet. De Normaalste Zaak is zeer verheugd met de afspraken, omdat ze banen garanderen voor de doelgroep, maar tegelijkertijd werkgevers de ruimte geven zelf hun weg te vinden in het inclusief ondernemen. Een extra stimulans aan werkgevers om te laten zien hoe het ook kan.


Agenda: activiteiten met partners

Ga naar de agenda voor uitgebreide informatie en aanmelden

Werkbijeenkomst inclusieve arbeidsmarkt en de overheid, 15 mei 2013
Gemeenten, het rijk en andere semi-overheden gaan een verkennend gesprek met elkaar aan over een inclusief werkgeverschap binnen de eigen organisatie. Want zeker voor overheden geldt; ‘practice what you preach’. Dus ga ook zelf aan de slag met mensen met een beperking. Overheidswerkgevers worden uitgenodigd om zich aan te melden.

Netwerkbijeenkomst werken met SW-bedrijven, gekoppeld aan bedrijfsbezoek Ferro Fix, 22 mei
Werkgevers wisselen ervaringen uit over de samenwerking met SW-bedrijven om van elkaar te leren en samen een stap verder te komen. Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst (vanaf 15:00) is er de mogelijkheid voor een bedrijfsbezoek aan Ferro-Fix.

Bijeenkomst in samenwerking met het Kadaster en Autitalent, 4 juni 2013


Tekensessie gecombineerd met werkbijeenkomst Locus, 27 juni 2013
Nieuwe partners van De Normaalste Zaak zetten tijdens een feestelijke bijeenkomst hun handtekening onder het partnerschap van De Normaalste Zaak en een inclusieve arbeidsmarkt.

Start Expeditie kennisintensieve bedrijven 29 mei 2013


Terugblik werkgeverscongres ‘Autisme op de werkvloer’

Op 2 april gingen werkgevers, ervaringsdeskundigen en HR-deskundigen aan de slag met de vraag hoe ervaringsdeskundigen nog meer profijt kunnen hebben van de talenten van mensen met autisme. Speciale gast tijdens het avondprogramma was staatssecretaris Jetta Kleinsma, die het initiatief en de inspirerende uitkomsten alleen maar kon toejuichen. Kijk op de website voor het verslag, foto’s en natuurlijk de concrete tools waarmee werkgevers direct aan de slag gaan. Wilt u aan de slag met mensen met autisme binnen uw organisatie en heeft u een vraag of ondersteuning nodig, laat het ons weten! U kunt zich ook aanmelden voor de expeditie Autisme op de werkvloer.


Terugblik bijeenkomst businesscase inclusief ondernemen

Op 16 april presenteerden De Normaalste Zaak en AWVN een eerste onderzoek naar de businesscase van inclusief ondernemen. Het start met de persoonlijke bevlogenheid van ondernemers of managers. Vanuit daar wordt bekeken of het financieel haalbaar is om een gezonde organisatie te zijn. Bekijk voor het volledige verslag de website.


Maak Kennis met de initiatiefnemers van De Normaalste Zaak

De Normaalste Zaak is een initiatief van AWVN, MVO Nederland en StartFoundation. Op onze website leest u meer informatie over deze partners en kunt u nader met hun kennismaken.


De Normaalste Zaak en partners in de media

Bert van Boggelen op Radio 1 met reactie op Sociaal Akkoord (vanaf 16.22)


Ander nieuws

Sociaal akkoord goed voor werkgevers en arbeidsgehandicapten
Quotum arbeidsgehandicapten van de baan
UWV zet in op meer banen jonggehandicapten
Participatiewet nog niet in beton gegoten


Nieuwe partners

Onlangs hebben zich weer 11 nieuwe partners aangemeld. Binnenkort kunt u hun actuele partnerprofiel pagina bekeken op de website.
Asito – Bareau – Canon – Chain Logistics – Dito Vormgeving – Facilicom – Greenpeace – Mas Dienstverleners – Meerwerk – Post NL – Wienerbergen


Voor meer informatie over items in deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Bert van Boggelen, 06-51534933.

Deel dit bericht